https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Amortyzacja jednorazowa po nowemu – korzyści z nowelizacji
Telefon +48 61 830 92 70
Amortyzacja jednorazowa po nowemu – korzyści z nowelizacji

W wyniku nowelizacji z dnia 12 sierpnia 2017 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zliberalizowano przepisy dotyczące umieszczania w kosztach jednorazowej amortyzacji od nabytych środków trwałych. Co to oznacza dla podatników?

Dotychczas ustawodawca pozwalał na umieszczenie w kosztach firmy amortyzacji jednorazowej od nabytych środków trwałych w kwocie 50.000 € w skali roku i taka forma zaliczenia kosztów traktowana była jako pomoc de minimis. Ograniczeniem w zastosowaniu powyższego mechanizmu była również możliwość skorzystania z niego tylko przez określoną grupę podatników, czyli przez podatników rozpoczynających w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. małych podatników.

Aktualnie z jednorazowej amortyzacji nabytych środków trwałych skorzystać mogą wszyscy podatnicy pdof i pdop, u których nakłady na środki trwałe, począwszy od 01 stycznia 2017, wyniosły co najmniej 10.000 zł i nie przekroczyły 100.000 zł. W tym miejscu należy dodać, iż w przypadku spółki nie będącej osobą prawną limit ten odnosi się do wszystkich wspólników.

Taka forma amortyzacji nie jest już traktowana jako pomoc de minimis, w związku z czym skorzystać z niej mogą również przedsiębiorcy korzystający z dofinansowań z UE.

Warto nadmienić, że w kwocie 10.000 zł znaleźć się może kilka nabytych w ciągu roku obrotowego środków trwałych, pod warunkiem, że wartość każdego z nich będzie wyższa niż 3.500 zł. W momencie gdy zakup środka trwałego przekroczy limit 100.000 zł, podatnik powstałą nadwyżkę rozliczy na zasadach ogólnych w dwóch kolejnych latach podatkowych.

Przepisy, jakie obowiązują podatników po nowelizacji z 12.08.2017 są znacznie mniej restrykcyjne, ponieważ mają zachęcić podatników do inwestowania, głównie w zakup specjalistycznych maszyn, dlatego nowe zasady dotyczą tylko środków trwałych z grup 3-6 i 8. Co za tym idzie, wyłączono z zastosowania jednorazowej amortyzacji wartości niematerialne i prawne, jak również budynki, lokale oraz wszelkie środki transportu.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.