https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Co dla przedsiębiorcy oznacza podzielona płatność VAT?
Telefon +48 61 830 92 70
Co dla przedsiębiorcy oznacza podzielona płatność VAT?

Dnia 13 maja 2017 r. został opublikowany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt przepisów wprowadzających w regulacjach prawnych podzieloną płatność.

‘Koncepcja tego rozwiązania przewiduje, że płatność nabywcy za kupiony towar lub usługę, która odpowiada wartości sprzedaży netto z faktury, będzie płacona na standardowy rachunek bankowy dostawcy. Pozostała kwota zobowiązania odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, przekazywana będzie na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.’ (źródło: infor.pl)

Nabywca będzie dobrowolnie stosował podzieloną płatność w przypadku płatności między przedsiębiorcami czyli na rzecz innych podatników.

W przypadku tego rozwiązania dostawca może korzystać z kwoty netto, natomiast korzystanie ze środków znajdujących się na rachunku VAT będzie ograniczone. Możliwymi operacjami będą przelewanie środków pomiędzy kontami VAT, dokonanie płatności VAT na rzecz własnego dostawcy oraz opłacenie podatkowego zobowiązania własnego z tytułu VAT do urzędu skarbowego.       

Projektodawca przewidział nagrody dla tych nabywców, którzy skorzystają z takiej metody płatności. Są to np. wyłączenie z odpowiedzialności solidarnej przewidzianej w dziale Xa ustawy lub wyłączenie stosowania sankcji art. 112b. i 112c.    

Projekt przewiduje automatyczne otwieranie kont bankowych przez bank do obsługi VAT
w ramach istniejących lub nowopowstałych rachunków firmowych. Powstaną jednocześnie nowe polecenia przelewów dedykowane podzielonym płatnością. Nabywca zleci jeden przelew, który zostanie automatycznie podzielony przez bank na osobne konta.   

Zmiany organizacyjne oraz techniczne dla przedsiębiorców spowodowane wprowadzeniem nowych regulacji będą się naturalnie wiązać z dodatkowymi kosztami. Mechanizm podzielonej płatności ograniczy jednak problem wyłudzania VAT i docelowo skorzystają na nim zarówno przedsiębiorcy jak i finanse państwa.     

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.