https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Umowy o prace – terminy | Obsługa kadrowo-płacowa
Telefon +48 61 830 92 70
Co się zmieni w zakresie terminu zawierania umów o pracę od 1 września 2016 r.

1 września 2016 r. pracodawca będzie miał obowiązek podpisać umowę o pracę
z pracownikiem przed dopuszczeniem go do pracy lub potwierdzić pisemnie ustalone warunki związane z zawarciem umowy. W przypadku niedopełnienia obowiązku pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

Do tej pory umowę (lub jej pisemne potwierdzenie) należało podpisać do końca pierwszego dnia pracy.

Podpisanie umowy lub pisemne potwierdzenie jej podstawowych warunków przed dopuszczeniem do pracy spowoduje łatwiejsze dochodzenie przez pracownika swoich świadczeń i korzystanie z uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Pracownik będzie mógł korzystać z ochrony gwarantowanej przez przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy pozwolą dodatkowo na skuteczniejsze kontrolowanie zatrudnienia pracowników przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą podpisanie umowy lub pisemnego jej potwierdzenia da pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i dowód potwierdzający warunki zatrudnienia. Brak takiego dokumentu podczas kontroli będzie naruszeniem przepisów.

W wyniku omawianej nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzono obowiązek potwierdzenia przez pracodawcę pracownikowi na piśmie ustaleń co do:  stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy – w sytuacji gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej.

Zmiany dotyczą zarówno umów na czas nieokreślony jak i określony.

Podstawa prawna:

- art. 1–2 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeksu pracy.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.