https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Darowizna firmy dla członka rodziny | Doradztwo podatkowe
Telefon +48 61 830 92 70
Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny bez podatku

Przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny, dokonanej przez ojca na rzecz syna nie będzie opodatkowane ani podatkiem od spadków i darowizn, ani podatkiem dochodowym. Darowizna przedsiębiorstwa jest niczym innym jak nieodpłatnym świadczeniem – w jego efekcie obdarowany nie otrzyma bowiem żadnych wartości pieniężnych ani majątku. Dodatkowo przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.