Telefon +48 61 830 92 70
Emerytura z ZUS czy OFE - decyzja do końca lipca.

Już tylko miesiąc został na decyzję czy nasze pieniądze na emeryturę chcemy przekazać do Otwartego Funduszu Emerytalnego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej kończy się z dniem 31 lipca 2016 r.

Składka emerytalna (w wysokości 19,52 proc. Uposażenia) w przypadku wyboru OFE jest dzielona następująco: 12,22 proc. Jest przekazywane do I filara ZUS, 4,38  proc. do II filara ZUS i 2,92 proc. do II filara OFE.

W przypadku wyboru ZUS 12,22 proc. trafia do I filara, a 7,3 proc. do II filara zakładu.

O naszej decyzji w sprawie przekazywania składki do OFE lub ZUS należy poinformować ZUS przekazując w tym celu „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.   

Jest kilka możliwych dróg złożenia dokumentów. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą elektroniczną - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub korzystając z urzędomatów.

Oświadczenia o przekazaniu składki są dostępne w placówkach ZUS, na stronie internetowej ZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych (wymaga zalogowania).  

Oświadczenie z dyspozycją o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu emerytalnego mogą złożyć: ubezpieczeni-członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego oraz ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Po podjęciu decyzji o przekazywaniu części składki do OFE ubezpieczony powinien wypełnić jedynie część  I, II i III oświadczenia – bez wypełniania części IV.

Do rozpoczęcia przekazywania składek do funduszu nie wystarczy wybrać nazwy OFE w oświadczeniu, należy przede wszystkim zawrzeć umowę ze wskazanym w oświadczeniu OFE.

W przypadku zewidencjonowania składki na subkoncie ZUS należy w oświadczeniu wypełnić jedynie część I, II i IV  - nie należy wypełniać części III.

Jeśli nie chcemy dokonywać żadnych zmian, nie składamy żadnego oświadczenia.

Możliwość następnych zmian przypadnie w 2020 roku.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.