https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Interpretacja CIT – nieodpłatne świadczenia | Podatki
Telefon +48 61 830 92 70
Interpretacja CIT: nieodpłatne świadczenia.

Fakt iż prezes spółki nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia, nie oznacza powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Takie stanowisko zajął DIS w Katowicach. Z zapytaniem zwróciła się spółka, która planowała powołanie nowej spółki i objęcie w niej 100% udziałów. Stanowisko prezesa objąć miał prezes spółki matki, zatrudniony w niej w ramach umowy o pracę, nieposiadający jednak żadnych udziałów. Fiskus zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy wskazując iż po stronie spółki matki nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń – ekwiwalentnym świadczeniem w tym wypadku będzie uzyskana w przyszłości dywidenda.

 

Źródło: Interpretacja indywidualna z 8 listopada 2016 r. (znak 2461-IBPB-1-3.4510.810.2016.1.AB)

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.