https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Jak rozliczać w firmie koszty dotyczące auta osobowego od 1.01.2019 ?
Telefon +48 61 830 92 70
Jak rozliczać w firmie koszty dotyczące auta osobowego od 1.01.2019 ?

Od 01 stycznia 2019 obowiązują znowelizowane przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób
fizycznych i osób prawnych. W ustawach tych nastąpiły istotne zmiany w zakresie zasad rozliczania wydatków
na zakup i używanie samochodów osobowych w firmie. Jak to więc teraz wygląda?


1. Auto osobowe będące własnością firmy, stanowiące środek trwały:
Ekspolatacja
Jeśli auto osobowe stanowi w firmie środek trwały to do kosztów uzyskania przychodów możemy zaliczyć
wydatki zw. z jego używaniem takie jak paliwo, parkingi, przejazdy autostradą, myjnie, serwis itp. w wartości:
a) 75% jeśli auto to jest wykorzystywane do działalności mieszanej tj. zarówno na cele prowadzonej
działalności gospodarczej, jak i prywatnie;
b) 100% jeśli auto osobowe jest wykorzystywane tylko w prowadzonej działalności gospodarczej.
W tym miejscu należy podkreślić, że aby móc skorzystać z tej opcji trzeba prowadzić ewidencję przebiegu
pojazdu, która stanowi potwierdzenie użytku auta tylko w działalności gospodarczej.
Amortyzacja
Zwiększone zostały limity stanowiące podstawę amortyzacji mogącej być kosztem podatkowym z 30.000 € do
225.000 zł w przypadku aut z napędem elektrycznym i z 20.000 € do 150.000 zł w przypadku pozostałych aut
osobowych.


2. Samochód używany na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
charakterze
Eksploatacja
W tym zakresie obowiązują przepisy takie same jak w przypadku aut będących środkiem trwałym:
- 75 % w użytkowaniu mieszanym, bez kilometrówki;
- 100 % w użytkowaniu tylko firmowym, z konieczną kilometrówką
Czynsz najmu
W tym zakresie wprowadzono limit umożliwiający zakwalifikowanie do kosztów podatkowych opłat
wynikających z w/w umów. Limit ten wynosi tyle samo jak w przypadku amortyzacji: 225.000 zł dla wartości
aut elektrycznych i 150.000 zł dla wartości pozostałych aut osobowych.
UWAGA! Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach,
czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. jednak nie mogą one być "zmieniane" lub "odnawiane", gdyż to
spowoduje konieczność przejścia na nowe zasady.


3. Ubezpieczenie samochodów osobowych
Do 150.000 zł podwyższono limit kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla obliczenia limitu
składki AC samochodu osobowego, podlegającej rozliczeniu w kosztach podatkowych.
Limit ten nie ma jednak zastosowania w przypadku, o którym wspominamy w pkt. 4. - ubezpieczenie auta
prywatnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej będzie mogło stanowić koszt
podatkowy tylko w 20% wartości składki na ubezpieczenie tego samochodu.


4. Auto prywatne wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej (PIT)
W tej materii zaszła dość pokaźna zmiana - Resort finansów w znowelizowanej ustawie zaproponował
zaprzestania prowadzenia tzw. kilometrówki w zamian za możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów 20% poniesionych wydatków. W limicie tym podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki
związane z używaniem auta stanowiącego ich własność faktycznie wykorzystywanego na potrzeby
prowadzonej działalności gospodarczej.


5. Samochód pracownika używany na potrzeby firmy
W tym zakresie nie przewidziano zmian w Ustawie – nadal trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu,
aby móc zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na to auto w wartości obliczonego limitu kilometrowego.


Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.