https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Korekta PIT w formie elektronicznej | Biuro podatkowe
Telefon +48 61 830 92 70
Jak złożyć korektę PIT w formie elektronicznej?

Jeżeli po złożeniu zeznania podatkowego za dany rok otrzymamy jeszcze dodatkowy PIT-11, należy zeznanie skorygować i uwzględnić dodatkowe dochody otrzymane w danym roku. Korekty dokonuje się poprzez złożenie zeznania korygującego. Korektę PIT-37 można przesłać drogą elektroniczną pobierając druk zeznania z Portalu Podatkowego. Służy do tego strona Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Formularz należy ponownie wypełnić zgodnie z aktualnymi danymi, a następnie oznaczyć jako korekta. Na stronie wyświetli się informacja o możliwości dołączenia uzasadnienia zmiany w deklaracji (druk ORD-ZU), jednak od początku bieżącego roku nie ma konieczności jego wypełniania. Przy składaniu korekty należy pamiętać o załącznikach, niezależnie czy wprowadzone zmiany ich dotyczą czy nie. Na złożonym zeznaniu korygującym musi znaleźć się bezpieczny e-podpis lub dane autoryzujące. W drugim przypadku podatnik zobowiązany jest podać numer NIP, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz kwotę przychodu. W roku 2016 należy podać przychody z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 albo PIT-40A za 2014 r. Jeśli żaden z powyższych dokumentów nie został złożony wpisuje się 0 (zero).

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.