https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Koniec z PIT rozliczanym przez pracodawcę – znika PIT-40
Telefon +48 61 830 92 70
Koniec z PIT rozliczanym przez pracodawcę – znika PIT-40

Dotychczas pracownicy mieli możliwość rozliczenia się za pośrednictwem pracodawcy. Warunkiem było złożenie u pracodawcy informacji PIT-12, która była najczęściej potwierdzeniem, że pracownik w roku podatkowym uzyskał dochody wyłącznie od tego jednego pracodawcy. Jak to będzie przy rozliczeniu z rok 2017?

Rozliczenie za rok 2016 był ostatnim, w którym pracownik mógł skorzystać z takiego rozwiązania, natomiast po złożeniu PIT-12 za rok 2017 pracodawca powinien poinformować pracownika, że nie sporządzi za niego rocznego PIT-a. Od roku podatkowego 2017 znikają z polskiej rzeczywistości podatkowej deklaracje PIT-40, w związku z czym wszyscy pracownicy za rok 2017 będą musieli złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym samodzielnie.

Alternatywą dla pracowników jest w tym wypadku złożenie do właściwego urzędu skarbowego w terminie od 1 stycznia do 16 kwietnia wniosku PIT-WZ o sporządzenie rocznego PIT przez urząd skarbowy.

Po złożeniu wniosku Pit-WZ, w ciągu 5 dni urząd skarbowy informuje podatnika mailem, że przygotował jego zeznanie. Podatnik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zeznania. Jeśli tego nie zrobi, po upływie terminu rozliczenia PIT, zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

We wniosku PIT-WZ należy podać wiele tych samych informacji, które podajemy w PIT-37, czyli wydaje się, że złożenie tego wniosku jest dla podatnika korzystne jeśli podatnik lub współmałżonek otrzyma PIT-11 od wielu płatników, co wiązałoby się z sumowaniem wielu pozycji kwot przychodu, pobranych zaliczek, odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zdarzyć się może, że pracodawca przez pomyłkę uwzględni wniosek pracownika i wystawi mu PIT-40. Niestety, takie rozliczenie nie będzie miało mocy obowiązującej, w związku z czym pracownik i tak będzie zobligowany do samodzielnego sporządzenia własnej deklaracji PIT lub do wystąpienia z wnioskiem PIT-WZ do urzędu skarbowego.

Zatrudniający, który przez pomyłkę sporządzi zatrudnionemu PIT-40 powinien samodzielnie wystawić pracownikowi PIT-11 i wysłać deklarację zarówno do urzędu skarbowego jak i do podatnika. W innym przypadku jego działanie zostanie potraktowane jako niezrealizowanie funkcji płatnika – co spowoduje odpowiedzialność karną skarbową.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.