Telefon +48 61 830 92 70
Kontrola podatkowa

Od nowego roku zmieniły się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie procedur prowadzenia kontroli. Wszczęcie kontroli następować ma po dokonaniu analizy ryzyka której efektem ma być wysoka ocena prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Pominięcie tego elementu (wszczęcie bez uprzedniej analizy) możliwe będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zmiany przewidują m.in. możliwość wniesienia skargi do sądu na przewlekłość postępowania oraz zakaz wszczynania kontroli jeżeli jej zakres miałby pokrywać się z zakresem kontroli już zakończonej.

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.