Telefon +48 61 830 92 70
Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży majątku nabytego za środki pochodzące z dotacji.

Podatnik dokonujący sprzedaży środka trwałego którego zakup sfinansowany został ze środków pochodzących z dotacji, może zaliczyć wydatki związane z zakupem do kosztów uzyskania przychodu.

W analizowanym stanie faktycznym podatnik nabył pawilon handlowy finansując zakup ze środków pozyskanych z urzędu pracy. Pomimo wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i amortyzowania, zaliczanie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOF) nie było możliwe. Podatnik zwrócił się jednak z zapytaniem o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży niezamortyzowanej części środka trwałego. Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji odmówił takiego prawa twierdząc, że podatnik nie poniósł ekonomicznego ciężaru transakcji.

Po trzech latach jednak zmienił zdanie wskazując, że wydatki na nabycie środka trwałego można odliczyć od przychodu niezależnie od źródła finansowania.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.