https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT?
Telefon +48 61 830 92 70
Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT?

Z prawa do odliczenia nie może skorzystać podatnik nabywający usługi noclegowe
i gastronomiczne. Wyjątek stanowią przewoźnicy i oferowane przez nich gotowe posiłki. Ponadto odliczenia nie stosuje się do wydatków „otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku” (źródło: gofin.pl). Dodatkowo nie ma podstaw do odliczenia kwoty VAT, odnośnie podatku dotyczącego WNT z powodu podania NIP VAT UE w przypadku gdy
w momencie zakończenia transportu lub wysyłki towarów znajdują się one na terenie UE, ale nie na terenie Polski. Dodatkowe przypadki, kiedy to faktury nie dają prawa do odliczenia znajdują się w ramce poniżej.

Faktura, która dokumentuje transakcję zwolnioną z VAT lub transakcję niepodlegającą opodatkowaniu nie może być odliczona przez nabywcę. Gdy czynność nie opodatkowana VAT zostanie przez wystawcę faktury potraktowana jaka opodatkowana, nabywca, który otrzyma fakturę nie ma prawa do odliczenia podatku.     

Faktury dotyczące transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia nie dają prawa do odliczenia VAT. Sprzedawca towarów lub usług objętych odwrotnym obciążeniem podaje informację, że to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT, a on sam nie wykazuje na fakturze kwoty VAT.

Nie stanowią podstawy do odliczenia faktury i dokumenty celne:

-

wystawione przez podmiot nieistniejący,

-

dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu albo zwolnione od podatku,

-

stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

-

podające kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

-

potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 K.c. - w części dotyczącej tych czynności,

-

wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami, jeśli nie zostały zaakceptowane przez sprzedawcę,

-

w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności. (źródło: gofin.pl)

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.