https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania świątecznych prezentów dla pracowników
Telefon +48 61 830 92 70
Na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania świątecznych prezentów dla pracowników

Grudzień to okres obdarowywania się prezentami, o których pamiętają również pracodawcy, którzy przygotowują paczki dla pracowników i ich rodzin.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie, na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania takich prezentów.

Niestety według fiskusa prezenty, co do zasady, traktowane są jako wynagrodzenie w naturze, a więc przychód pracownika. W związku z tym, ich wartość powinna zostać doliczona przez pracodawcę do podstawy opodatkowania zatrudnionego i powiększyć należny podatek oraz podstawę wymiaru składek ZUS.

Wyjątkiem od tej zasady mogą być prezenty, które:

• Będą wykorzystywane przez pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych (np. kalendarze, notatniki, długopisy);

• Mają wymiar jedynie symboliczny (np. kwiaty, statuetki dla najlepszego pracownika, dyplomy, medale);

• Są sfinansowane ze środków ZFŚS i mieszczą się w ramach przewidzianych limitów zwolnienia podatkowego.

  1. Prezenty dla pracowników to towary przekazane na cele prywatne, w związku z czym co do zasady należy naliczyć VAT w przypadku ich przekazania.

Warto jednak pamiętać, że obowiązek naliczenia VAT-u nie wystąpi w przypadku kart przedpłaconych (ich sprzedaż przez podmiot zewnętrzny w ogóle nie podlega podatkowi VAT).

  1. Prezenty dla pracownika sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy mogą być kosztem uzyskania przychodu dla firmy, ponieważ przyjmuje się, że mają one charakter motywacyjny, budują relacje z pracownikami. Tym samym, skoro stanowią przychód pracowników jako forma wynagrodzenia w naturze, to mogą być też kosztem.
  2. Prezenty sfinansowane z ZFŚS nie są kosztem uzyskania przychodów (kosztem były już wcześniej środki przekazane na rachunek ZFŚS).

Należy jednak pamiętać, że w przypadku sfinansowania zakupu prezentów dla pracowników środkami z ZFŚS może wystąpić zwolnienie z podatku, pod warunkiem, że:

  • Pracodawca tworzy ZFŚS i ma na wyodrębnionym rachunku bankowym zabezpieczone środki na ten cel a regulamin przewiduje wydatkowanie środków ZFŚS na zakup prezentów;
  • Przy wręczaniu prezentów brane jest pod uwagę kryterium socjalne, co znaczy, że nie można wręczyć takich samych paczek wszystkim pracownikom;
  • Wartość podarunku nie przekroczy kwoty 380 zł (przy czym trzeba pamiętać, że jest to limit w skali roku, wartości nadwyżki tej kwoty podlegają już opodatkowaniu PIT);
  • Finansowanie z ZFŚS nie spowoduje obowiązku naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od kwoty i rodzaju prezentu;
  • Zwolnieniem z opodatkowania objęte są tylko świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne. Oznacza to, że zwolnieniem nie są objęte talony, bony i vouchery (oraz wszelkie inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi). Warto jednak nadmienić, że karty przedpłacone (tzw. pre-paid), jak uznało Ministerstwo Finansów, traktowane są jako pieniądz elektroniczny, tj. stanowi świadczenie pieniężne więc w ich wypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie do 380 zł rocznie.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.