https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Przedawnione faktury a koszty uzyskania PKPiR | Księgowość
Telefon +48 61 830 92 70
Czy stare faktury można zaliczyć do kosztów uzyskania w PKPiR?

Czy Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieopłaconą wcześniej fakturę, wystawioną w poprzednim okresie rozliczeniowym?

Innymi słowami: czy przedawniona nieopłacona faktura może jeszcze zostać zaliczona do kosztów w PKPiR?

 

Odpowiadając krótko: tak. Wystarczy opłacić fakturę. Jeśli do końca 2015 roku zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów o wartość niezapłaconej faktury, a następnym roku lub latach zobowiązania te zostaną uregulowane, jak najbardziej istnieje możliwość zwiększenia kosztów.

WAŻNE!

Obowiązkiem księgowego jest pamiętać o zaksięgowaniu tego kosztu na koniec danego miesiąca i odpowiednim udokumentowaniu, jednak łączy się to z terminowym przekazaniem potwierdzenia uregulowania płatności (np. wyciągu bankowego). W kolejnym miesiącu koszt uzyskania już będzie niemożliwy do odliczenia - niezależnie od tego, czy Przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie czy nie.

 

Przy okazji przypominamy, co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Będzie to koszt spełniający poniższe warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 cytowanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.