Telefon +48 61 830 92 70
Czego dotyczy PIT-4R?

Czym jest PIT-4R?

PIT-4R to według definicji deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po zakończeniu roku każdy przedsiębiorca musi wywiązać się z określonych obowiązków informacyjnych. Do najczęściej sporządzanych dokumentów informacyjnych należy właśnie PIT-4R.

Kiedy należy sporządzić deklarację PIT-4R?

W rocznej deklaracji PIT-4R płatnik ma obowiązek podać liczbę pracowników, którym w danym miesiącu wypłacił lub postawił do dyspozycji jakiekolwiek należności lub świadczenia ze stosunku pracy, ponieważ mają oni status podatnika. Bardzo ważne jest pamiętać, że obowiązek ten dotyczy również tych pracowników, których wynagrodzenie było na tyle niskie, że w trakcie roku podatkowego zaliczka wyliczona od niego wynosiła 0 zł.

Kogo nie uwzględniać w deklaracji PIT-4R?

Pracodawca nie uwzględnia w liczbie podatników w PIT-4R pracowników, którym nie wypłacał lub nie postawił do dyspozycji żadnych należności. Czyli przykładowo przedsiębiorca nie powinien wykazać pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim, na rzecz której w okresie tego urlopu nie dokonał żadnych świadczeń.

Jak złożyć deklarację PIT-4R?

Podstawową formą realizacji obowiązku złożenia PIT-4R jest dla płatników przekazanie jej fiskusowi przez Internet. Deklarację w formie papierowej mogą złożyć płatnicy, którzy przekazują PIT-4R w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników. I tu istnieje pewien wyjątek: biura rachunkowe składają deklaracje w imieniu swoich Klientów wyłączenie drogą elektroniczną.

Do kiedy złożyć deklarację PIT-4R?
Deklarację PIT-4R należy złożyć z końcem stycznia. Ponieważ dzień 31 stycznia przypada w 2016 r. w niedzielę, ostatecznym terminem do złożenia PIT-4R za 2015 r. jest dzień 1 lutego 2016 r.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.