https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD- Kilka informacji na temat zmian podatkowych 2022/2023
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD- Kilka informacji na temat zmian podatkowych 2022/2023

Szanowni Państwo,

Dzięki uprzejmości p. Anny Kędzierskiej- Adamczyk przesyłamy Państwu kilka informacji na temat zmian podatkowych 2022/2023 istotnych w zakresie rozliczenia roku 2022.

Nowy rok to kolejne zmiany podatkowe. Trochę w mniejszym wymiarze niż spotkało nas to w 2022 roku. Poniżej w punktach w wielkim skrócie najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców i ich pracowników na 2023 rok oraz podsumowanie zmian potrzebnych do rozliczenia roku 2022.
.

 

 1. Zmiany zasad opodatkowania wynagrodzeń z umów o pracę i z umów cywilnoprawnych – w zakresie zasad stosowania oświadczeń i wniosków oraz zasad uwzględniania ulgi z kwoty wolnej.

Nadal obowiązuje skala podatkowa – dochód do 120 000,00 PLN à podatek 12% -

3600 (kwota zmniejszająca podatek), dochód powyżej 120 000,00 PLN – podatek 32% od nadwyżki.

Nadal każdy podatnik opodatkowany według skali podatkowej ma 30 000 PLN w roku kwoty wolnej od podatku ( 30 000,00 x 12% - 3 600,00 PLN w skali podatkowej).

 

 1. Całkowita zmiana zasad opodatkowania przychodów z najmu prywatnego (który nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej)
 • Jedyna możliwa forma opodatkowania od 2023 roku– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • czyli podatek płacony od przychodu – bez możliwości rozliczania kosztów. Przychody do 100 000,00 PLN 8,5% i powyżej 100 000,00 – 12,5%.

Limit jest wspólny dla małżonków, bez względu na status wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

 • Jednocześnie nadal można zadecydować, iż najem jest częścią prowadzonej działalności gospodarczej – z opcją wyboru jednej z trzech form opodatkowania. Tutaj pojawia się tylko ograniczenie w postaci zakazu amortyzacji nieruchomości. Wszystkie pozostałe koszty związane z najmem mogą być uwzględniane przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub według skali podatkowej.

 

 1. Dla podatników, którzy w działalności gospodarczej lub najmie wybrali na 2022 rok zryczałtowaną formę opodatkowania- pojawia się możliwość jej zmiany na zasady ogólne według skali podatkowej – za 2022 rok.

Istnieje możliwość wykonania analizy opłacalności takiej zmiany. Podobnie dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym.

Nie ma możliwości zmiany skali na podatek liniowy albo zryczałtowany. Nie można też z ryczałtu przejść wstecznie na liniowy lub z liniowego na ryczałt.

 

Uwaga! Rozliczenie za rok 2022 według skali dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem bądź podatkiem liniowym jest wyjątkiem. Za 2023 będzie obowiązywała wybrana forma opodatkowania na rok 2023 i według niej podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia dochodów/ przychodów w 2024 roku.

 

 1. Na 2023 rok mamy nadal możliwość wyboru formy opodatkowania:
 • opodatkowanie dochodu według sakli podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • opodatkowanie przychodu – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oczywiście po spełnieniu warunków przewidzianych dla każdej z form opodatkowania.

Wyboru należy dokonać, co do zasady, do 20 lutego 2023. Jednak zalecamy dokonania zmian wcześniej.

 

 1. Nadal obowiązuje możliwość częściowego odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej – wyłącznie dla podatników rozliczających dochód liniowo, ryczałtem i na karcie podatkowej.

 

 1. Przesunięto na 2024 rok limity gotówkowe dla transakcji między przedsiębiorcami

Obniżka z 15 000,00 na 8 000,00 dla jednej transakcji) oraz dla transakcji z osobami fizycznymi ( obowiązkowa płatność bezgotówkowa przy transakcji powyżej 20 000,00 PLN).

Czyli w relacjach biznesowych nadal 15 000,00 PLN a dla osób fizycznych przez cały 2023 rok bez limitu.

 

 1. Za 2022 rok ponownie można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania jako rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci.

Oczywiście jeśli podatnik spełnia warunki do takiej ulgi.

 

 1. Zniknęła słynna ulga dla klasy średniej.

Dla tych, którzy ewentualnie mogliby na tej zmianie stracić naczelnik urzędu skarbowego policzy podatek hipotetyczny i zwróci różnicę!

 

 1. Pozostają w mocy ulgi:

Prorodzinna, termo-modernizacyjna, badawczo-rozwojowa, IP-BOX, jest kilka nowych ulg na innowację, jest nadal dla tych, którzy jeszcze nie korzystali- ulga na Internet, jest ulga senioralna, dla rodzica/opiekuna 4 dzieci, dla powracających z za granicy, dla młodych, pałacykowa, i wiele innych.
W czasie późniejszym otrzymają Państwo newsletter zawierający zestawienie ulg i odliczeń podatkowych.

 

 1. W maju 2023 roku nastąpi roczne rozliczenie składki zdrowotnej z prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozliczenia rocznego składki zdrowotnej płatnik dokona na formularzu ZUS DRA za kwiecień 2023 r.

 

 1. Jeden termin na złożenie deklaracji podatkowych

Za sprawą nowych przepisów Polskiego ładu, począwszy od deklaracji składanych za 2022 r. zmieniły się terminy rozliczeń rocznych deklaracji podatkowych tj. PIT-16A, PIT-28, czy PIT-28S. Przypada 30 kwietnia. Oznacza to, że nastąpiło ujednolicenie terminów i powyższe zeznania PIT składane będą do tego samego dnia co w przypadku pozostałych druków PIT tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, czy PIT-38.  Z uwagi na fakt, że w 2023 r. 30 kwietnia przypada w dzień wolny, rozliczyć się z fiskusem należy do 2 maja 2023 r. 

 1. Termin na wpłatę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 lub za 4 kwartał 2022 – mija 28.02.2023.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.