Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD- Polski Ład- aktualizacja informacji

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy krótką informację od doradcy podatkowego p. Anny Kędzierskiej-Adamczyk dotyczącą zmian oraz zmian tych zmianJ

 

 

Polski ład ponownie.

Z uwzględnieniem najnowszych zmian z 12/2021.

 

W związku z opublikowaniem tekstu ustawy oraz już pierwszymi jej nowelizacjami – w największym skrócie – pakiet informacji.

Poniżej krótkie zestawienie najważniejszych zmian.

 

Dla wielu z Państwa zajdzie konieczność dokonania wnikliwej analizy podejmowanych działań i wyboru formy opodatkowania na rok 2022.

 1. Zmiana najważniejsza – całkowicie nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej – w zależności od wybranej formy opodatkowania –

- od dochodu( dla podatników na PKPiR lub na księgach handlowych)  – 4,9% dla podatku liniowego i 9 % dla podatku liczonego według skali

w przypadku kilku działalności – dochody sumują się.

ale nigdy niemniej niż 270,90 za miesiąc

- w jednej z trzech wartości – dla podatników na „ryczałcie”, w zależności od 3 progów przychodów – do 60 000, powyżej 60 000 ale mniej niż 300 000 i najwyższa dla tych powyżej 300 000 Składka mniej więcej odpowiednio: 330/550/990 co miesiąc, z ewentualnym obowiązkiem wyrównania po złożeniu zeznania PIT28),

W przypadku kilku działalności „na ryczałcie” przychody do limitu sumują się.

- dla karty podatkowej – w stałej kwocie 270,90 co miesiąc

- dla wspólników jednoosobowych spółek z oo, wspólników spółek komandytowych i wszystkich osób współpracujących

- w stałej  kwocie, około 550 PLN, w zależności od ogłoszonej wartości wynagrodzenia przeciętnego.

 1. Brak możliwości odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.
 2. Nowe zasady raportowania do ZUS, dla wszystkich przedsiębiorców – obowiązek comiesięcznego raportowania o dochodach – bardzo prosimy pamiętać o terminowym dostarczaniu dokumentów, do urzędu nic nie wysyłamy, ale za to do ZUS co miesiąc !!!
 3. Wybór formy opodatkowania – sporo zmian wpływających na podjęcie decyzji w tym zakresie :

 

- dla osób rozliczających się według skali podatkowej – nowa kwota wolna ( 30 000 PLN dla wszystkich bez względu na wysokość dochodów) i nowa granica pierwszego progu podatkowego;

- wyłączenie preferencyjnego rozliczania dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nowa ulga dla tych rodziców;

- nowe stawki w ryczałcie na zachętę, co w połączeniu z niższą stawką składki zdrowotnej – czyni ryczałt bardziej atrakcyjnym dla wielu podatników;

- zmniejszenie możliwości wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania ( szczególnie ważne dla lekarzy świadczących usługi dla szpitali lub przychodni i dla nauczycieli udzielających lekcji na godziny).

Przypominam, że czas na wybór formy opodatkowania mija 20.02.2022 roku ( z niewielkimi wyjątkami). Potrzebna spokojna i rzetelna analiza.

 1. Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego (w 2022 roku można jeszcze zachować skalę podatkową, od 2023 najem prywatny wyłącznie na ryczałcie).
 2. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej (wyłącznie dla pracowników i przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej) – obliczanej dla pracowników miesięcznie – jeśli ich przychody z miesiąca mieszczą się w przedziale 5701-11141 a dla osób prowadzących działalność opodatkowaną wg skali podatkowej – „dochody” roczne muszą mieścić się w przedziale 68412-133692.

W zeznaniu rocznym przychody i dochody te sumują się dla możliwości skorzystania z ulgi. Dochody z innych źródeł ( emerytury, zarządy, zlecenia, rady nadzorcze, najmy) dla możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej są bez znaczenia, nie wpływają na jej wysokość.

 1. Wprowadzenie ulg dla osób powracających z emigracji, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, rezygnujących z emerytury.
 2. Pakiet sankcji za nielegalne zatrudnianie.
 3. Objęcie składką zdrowotną osób pełniących funkcję na podstawie powołania za wynagrodzeniem.
 4. Zmiany dotyczące sprzedaży rzeczy wykupionych z leasingu po 31.12.2021, przepis nie zmienia zasad opodatkowania darowizn.
 5. Zmiany dotyczące wyłączenia możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych- obowiązkowo od 2023 roku, z pewnymi wyjątkami.
 6. Zmiany w kwotach granicznych transakcji, które muszą być zapłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego (transakcje B2B) – z 15 000 PLN na 8 000.00 PLN – i tu zaszła zmiana, przepis wchodzi dopiero od 2023 roku.
 7. Sankcja za przyjcie gotówki od konsumenta, dla transakcji przekraczających
 8. 000. 00 PLN - i tu zaszła zmiana, przepis wchodzi dopiero od 2023 roku. Część osób odetchnie na rok.
 9.   Obowiązkowe prowadzenie ksiąg i ewidencji przy użyciu programu komputerowego, obowiązkowe raportowanie na portal MF (od 2023).
 10. Pakiet Polska bezgotówkowa – obowiązek posiadania terminala płatniczego.

 

Temat najbardziej kontrowersyjny ze względu na nieprecyzyjne przepisy.        

 • Nie ma zgody w zakresie samego obowiązku instalacji terminala, część ekspertów twierdzi, że blik wystarczy. Czekamy na wyjaśnienia, ale jeśli chcesz utrzymać rozliczenie kwartalne – warto się zaopatrzyć w terminal. To może być oprogramowanie na komórkę, np..: „polcard” oferuje taką usługę.
 • Dotkliwe sankcje za brak terminala w postaci utraty możliwości rozliczeń kwartalnych w VAT – dotyczą tylko podatników VAT, którzy rozliczają się kwartalnie.
 • Zmiana powyższa wchodzi w życie od 01.01.2022. Na 100%. I dotyczy wszystkich typów kas fiskalnych.
 • Od lipca 2022 jeśli masz terminal i masz kasę fiskalną raportującą on-line – musisz zapewnić ich współpracę, z wyjątkiem przypadku, kiedy masz drukarkę raportującą on-line, a nie kasę, wówczas nie musisz.

I tu za brak zapewnienia współpracy sankcja 5 000,00 PLN.

 1. Zmiany w zasadach naliczania wynagrodzeń, zbieranych od pracowników oświadczeniach, stosowaniu kwoty wolnej, konsekwencjach błędnych oświadczeń.
 2. Zmiany (niewielkie) w zasadach rozliczania wspólnego małżonków i rozliczaniu ulgi prorodzinnej oraz ulgi rehabilitacyjnej (dotyczy już rozliczeń za 2021 rok).
 3. Dla „uratowania” resztki można zapłacić składkę ZUS i zdrowotną za osoby prowadzące działalność gospodarczą – za grudzień do 31.12.2021 roku. Nie ma to większego sensu przy jednoosobowych działalnościach zatrudniających wielu pracowników. Zysk 328 PLN przy jednej działalności. Jeśli podatnik płaci cały zus – trzeba wpłacić cały zus, zapłata samego zdrowotnego nie wywoła zamierzonego skutku.
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.