Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Ceny transferowe- ZMIANY

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na wypełnienie obowiązków związanych obszarem cen transferowych oraz dodatkowo przygotowuje zmiany w zakresie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Poniżej znajdą Państwo krótką informację na ten temat.

  1. Przedłużenie terminów dotyczących cen transferowych

W ramach Ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (art. 18) przedłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych (informacja TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oświadczenie TP):

  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  • 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowo wraz z przedłużeniem terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych termin na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych został przedłużony do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Według Ministerstwa Finansów, celem przesunięcia ww. terminów jest ułatwienie podatnikom wywiązania się z obowiązków w obszarze cen transferowych oraz ich dostosowanie do zmienionych terminów na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

  1. Zmiany w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 25 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem (druk sejmowy nr 2544). W tym projekcie zawarto m.in. planowane zmiany w zakresie obowiązków związanych z obszarem cen transferowych.

 

Projekt zakłada uchylenie przepisów dotyczących obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przy występowaniu pośrednich transakcjach z krajami „rajowymi” (mowa o obowiązku, gdy transakcje w roku podatkowym z podmiotem wystąpiły na kwotę > 500 000zł). Uchylenie tego przepisu będzie miało działanie wsteczne, a więc obowiązek nie wystąpi już za 2021 oraz 2022 rok.

Natomiast, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z dokonywaniem transakcji bezpośrednio z podmiotami z „rajów podatkowych” pozostanie, jednak w zmodyfikowanej formie. Zostaną zmienione progi dokumentacyjne:

  • 2 500 000 zł- w przypadku transakcji finansowych;
  • 500 000 zł- w przypadku transakcji innych niż finansowe.

Niemniej jednak, obecnie jest to jedynie projekt zmian, więc podatnicy powinni przygotowywać się do wykonania obowiązków związanych z cenami transferowymi.

 

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.