Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Limit płatności gotówkowych

Szanowni Państwo,

zmiany w zakresie płatności gotówkowych procedowane są już od dłuższego czasu. Pierwotnie, od stycznia 2023 roku miały wejść w życie przepisy, które wpłynęłyby na zmniejszenie limitu płatności gotówkowych. Na szczęście przepisy te, zostały przesunięte o rok, tj. do stycznia 2024 roku.

Aktualny limit płatności gotówką dla przedsiębiorców w 2022 roku

Aktualnie limit transakcji gotówkowych w płatnościach między przedsiębiorcami (B2B) wynosi 15 tys. zł. Wynika to z art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Limit płatności gotówką dla przedsiębiorców od 2024 roku- 8 tys. zł

Ustawowy limit płatności gotówkowych ma zostać zmniejszony z 15 tys. zł do 8 tys. zł.
Pierwotnie przepis zmieniający limit płatności gotówkowych miał wejść w życie 1 stycznia 2023 roku ale na mocy art. 2 pkt 2) ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1719) - wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Skutki przekroczenia limitu płatności gotówkowych dla przedsiębiorców

Dokonanie płatności powyżej 15 tys. zł gotówką skutkuje nieuznaniem kosztu za koszt uzyskania przychodu. Wykonanie płatności gotówkowych przekraczających ustawowy limit wywołuje więc negatywne konsekwencje w podatku dochodowym. Warto dodać, iż nawet pojedyncze, mniejsze płatności, jeśli dokonywane są w ramach zawartych umów, wliczają się do limitu 15 tys. zł danej transakcji i również mogą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Limit płatności gotówką dla konsumentów - 20 tys. zł od 2024 roku

Zmniejszając limit płatności gotówkowych dla B2B, Ministerstwo dodatkowo wprowadza nowe przepisy obejmujące także transakcje z konsumentem. 
Konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie. Przepis odwołuje się do transakcji, a więc jeśli przedsiębiorca dostarcza np. usługi ciągłe w ramach umowy, to również pojedyncze płatności za te usługi, mniejsze niż 20 tys. zł, będą uznane za płatności ponad limit.

Dla konsumenta nie zostały przewidziane sankcje za przekroczenie limitu płatności gotówką.
Przedsiębiorca natomiast, będzie musiał monitorować wpływy gotówkowe od konsumentów, ponieważ Ministerstwo przewidziało dodatkowe sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych ponad ustawowy limit. Przyjmujący gotówkę będą zobowiązani nadwyżkę (ponad 20 tys. zł) uznać za swoje dodatkowe przychody podatkowe i odprowadzić do Urzędu Skarbowego dodatkową kwotę podatku dochodowego.  Przedsiębiorca więc, będzie musiał opodatkować standardowo, sprzedane usługi/ towary, oraz dodatkowo płatność za nie ponad limit. Według Ministerstwa, przedsiębiorcy chcący uniknąć dodatkowego opodatkowania zadbają o to, aby konsument dokonywał płatności bezgotówkowych.

Pierwotnie przepis ten miał wejść w życie 1 stycznia 2023 roku ale na mocy art. 2 pkt 2) ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1719) - wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.