Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Odliczenia w PIT za 2021

Szanowni Państwo,

Od 15 lutego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą złożyć zeznanie podatkowe za 2021 rok.
Rozliczając podatek dochodowy należy pamiętać, że podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na kwotę zapłaconego podatku za dany rok podatkowy.
Ulga podatkowa to prawo przewidziane w przepisach do zastosowania w określonych sytuacjach, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych podatnicy mogą dokonać dwóch rodzajów odliczeń - odliczenie od dochodu oraz odliczenie od podatku. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem odliczeń w tabeli poniżej.

 

Odliczenie od podatku

Rodzaj odliczenia

Max odliczenie

Wymagane dokumenty

Dodatkowe warunki

Załącznik (poz.)

Deklaracja

Prorodzinna (na dzieci)

 

1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko

Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem

Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L

PIT/O,

PIT-36
PIT-37

Składki zdrowotne

Nie działa od 2022 roku

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021

RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość

Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz

Tylko na deklaracji PIT

PIT-36 
PIT-37
PIT-28

PIT-36L
PIT-28

Za pracę za granicą (abolicyjna)

Kwota podatku z zagranicy

Max: 1360,00 PLN

Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)

maksymalne odliczenie 1360 zł; w przypadku pracujących offshore (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) - ulga bez limitu kwotowego

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

PIT-36L

Odliczenia od dochodu

Ulga termomodernizacyjna

53.000 zł

Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)

Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku

PIT/O

PIT-36
PIT-28
PIT-36L

IKZE (konto emerytalne)

wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6 310,80 zł (limit na 2021 r.)

Dla przedsiębiorców – 9466,20 PLN

dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L

Ulga na badanie i rozwój

100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi

ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia

 

PIT/BR

PIT-36 

PIT-36L

Składki ZUS

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021

RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

Tylko na deklaracji
PIT

PIT-36
PIT-36L 
PIT-37
PIT-28

Darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych)

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat

Bez limitu!

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L

Darowizny na kult - na Kościół

6% dochodu podatnika

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

6% dochodu podatnika

Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

Krwiodawcy

6% dochodu podatnika

Potwierdzenie stacji krwiodawstwa

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

Darowizna na cele edukacji zawodowej

6% dochodu podatnika

Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji

PIT/O

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Darowizna na cele walki z COVID-19 

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny

Umowa darowizny składników majątku 
Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

PIT/O

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny

Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

PIT/O

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Internet

760,00 zł

Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił)

Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata

PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

Odliczenie - strata podatkowa

1) maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2019 r. i 2020 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie
3) strata z 2021 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2020 r.

1) Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata
2) strata z 2021 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2020 r.

Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

PIT/O

PIT-36
PIT-36L
PIT-28

Ulga na złe długi

Wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy

Dokument potwierdzający termin do zapłaty

Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie

PIT/WZ

PIT-36
PIT-36L

PIT 28

 

Opracowanie: A. Kędzierska-Adamczyk

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.