https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD: Zaświadczenie o niezaleganiu ONLINE
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Zaświadczenie o niezaleganiu ONLINE

Szanowni Państwo,

w ramach projektu e-Urząd Skarbowy wprowadzono możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu bez wychodzenia z domu i składania papierowych formularzy. Poniżej znajdą Państwo kilka informacji na ten temat.

Nowe możliwości

Podatnicy otrzymali możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu online. Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne korespondencji przesyłanej przez Urząd Skarbowy. Należy pamiętać, iż udzielenie takiej zgody może skutkować elektronicznym dostarczaniem przez US całej korespondencji skierowanej do podatnika, a więc należy regularnie sprawdzać konto podatnika w e-US.

W e-Urzędzie Skarbowym wydawane są następujące zaświadczenia:

  1. o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
  2. o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
  3. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie?

Należy:

  • zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl;
  • wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne;
  • wypełnić wniosek o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

Wydane zaświadczenie zostanie umieszczone na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.