Telefon +48 61 830 92 70
Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy o VAT ( ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług) nastąpiła zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zastąpiono:

  1. Nomenklaturą scaloną (CN) albo Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów. Nnomenklatura scalona (CN) to usystematyzowany spis towarów, który umożliwia sklasyfikowanie towarów na potrzeby obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego,
  2. Aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Wprowadzono również zmiany  w systemie stawek VAT. Celem zmian jest uproszczenie oraz zapewnienie przejrzystości w stosowaniu stawek VAT, poprzez:

  • objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). Oznacza to istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%,
  • generalne obniżenie stawek – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary,
  • zrównoważenie efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane towary.

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany stawek VAT:

Wyszczególnienie

Przed nowelizacją

Po nowelizacji

Owoce tropikalne i cytrusowe, orzechy jadalne

8%

5% (jak wszystkie owoce)

Pieczywo (również ciastka)

5%, 8%, 23%

5%

Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna

8%

5%

Musztarda oraz niektóre przyprawy przetworzone

23%

8%

Książki (od 01.11.2019 r.)

23%

5%

Produkty dla niemowląt

8%

5%

Artykuły higieniczne

8%

5%

Gazety, dzienniki, czasopisma

23%

8%

Niektóre przyprawy nieprzetworzone

5%

8%

Homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne oraz przetwory z nich

5%

23%

Lód spożywczy

8%

23%

Czasopisma specjalistyczne ( od 01.11.2019 r.)

5%

8%

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa

Nowelizacja ustawy wprowadziła wiążącą informację stawkową (WIS). To rozwiązanie dla podmiotów, które mają wątpliwości co do tego, jaką stawkę podatku VAT zastosować do oferowanych dóbr i usług.
Przez WIS, która jest nową instytucją na gruncie podatku od towarów i usług, należy rozumieć decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera klasyfikację towaru, usługi do stawki VAT. Decyzja wydawana jest na wniosek podatnika po uprzednim złożeniu indywidualnego wniosku.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.