Telefon +48 61 830 92 70
Podatki 2017: Nowela ws. limitu płatności

Zgodnie z nowelizacją, realizowanie oraz przyjmowanie zapłat pomiędzy firmami ma odbywać się z użyciem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze wtedy, gdy jednorazowa wartość transakcji jest większa niż 15 tys. zł (obecnie limit wynosi 15 tys. euro). Znaczenia nie będzie mieć liczba wynikających z transakcji zapłat, a w przypadku walut obcych przeliczenie na złote będzie przeprowadzone wg kursu średniego walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

W ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT dodana zostanie regulacja określająca, że podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której zapłata dokonana została z pominięciem rachunku płatniczego.

Z komunikatu prezydenckiej kancelarii: „Oznacza to powiązanie wymagania dokonywania określonych rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zgodnie z regulacjami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ze sferą rozliczeń podatkowych poprzez zastosowanie mechanizmu wyłączenia (korygowania) z kosztów podatkowych przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatności dokonywanych z naruszeniem regulacji art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”

Nowe regulacje będą odnosiły się do płatności realizowanych po 31 grudnia 2016 r., a stare regulacje mają być stosowane odnośnie płatności wynikających z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r.

Zmiany wprowadza ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 30 maja br.

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.