https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Polski Ład- istotne zmiany dla przedsiębiorców
Telefon +48 61 830 92 70
Polski Ład- istotne zmiany dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo!

 

W związku z przyjęciem przez sejm ostatecznej wersji ustawy, która w sposób znaczący zmienia rzeczywistość podatkową przedsiębiorców i płatników wynagrodzeń-poniżej krótkie zestawienie najważniejszych zmian przygotowane przez doradcę podatkowego p. Annę Kędzierską-Adamczyk.

Przedstawione materiały dotyczą głównie osób fizycznych (podatników PIT).
Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Zapraszamy do obejrzenia 30 min nagrania z omówieniem najważniejszych zmian dla przedsiębiorców à https://www.youtube.com/watch?v=A5l1rL44n3Y

Dla wielu z Państwa zajdzie konieczność dokonania wnikliwej analizy podejmowanych działań i wyboru formy opodatkowania na rok 2022.

 1. Zmiana najważniejsza – całkowicie nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej.
 2. Brak możliwości odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.
 3. Realny wzrost podatku o 4.9% - dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym i 9% dla tych, według skali. Zupełnie odmienne reguły dla ryczałtowców i wspólników spółek komandytowych oraz jednoosobowych spółek z o.o. oraz dla osób na „karcie podatkowej”.
 4. Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki na zdrowotne dla osób współpracujących.
 5. Nowe zasady raportowania do ZUS, dla wszystkich przedsiębiorców – obowiązek comiesięcznego raportowania o dochodach.
 6. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej – nowa kwota wolna ( 30 000 PLN dla wszystkich bez względu na wysokość dochodów) i nowa granica pierwszego progu podatkowego.
 7. Wyłączenie preferencyjnego rozliczania dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nowa ulga dla tych rodziców.
 8. Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego (w 2022 roku można jeszcze zachować skalę podatkową, od 2023 najem prywatny wyłącznie na ryczałcie).
 9. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej (wyłącznie dla pracowników i przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej).
 10. Wprowadzenie ulg dla osób powracających z emigracji, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, rezygnujących z emerytury.
 11. Pakiet sankcji za nielegalne zatrudnianie.
 12. Objęcie składką zdrowotną osób pełniących funkcję na podstawie powołania za wynagrodzeniem.
 13. Istotne zmiany w podatku zryczałtowanym, obniżenie stawek, wyłączenie wyboru karty podatkowej.
 14. Zmiany dotyczące sprzedaży rzeczy wykupionych z leasingu po 31.12.2021.
 15. Zmiany dotyczące wyłączenia możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych- obowiązkowo od 2023 roku, z pewnymi wyjątkami.
 16. Zmiany w kwotach granicznych transakcji, które muszą być zapłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego (transakcje B2B) – z 15 000 PLN na 8 000.00 PLN.
 17. Sankcja za przyjcie gotówki od konsumenta, dla transakcji przekraczających 20 000. 00 PLN.
 18. Obowiązkowe prowadzenie ksiąg i ewidencji przy użyciu programu komputerowego, obowiązkowe raportowanie na portal MF (od 2023).
 19. Pakiet Polska bezgotówkowa – obowiązek posiadania terminala płatniczego.
 20. Zmiany w zasadach naliczania wynagrodzeń, zbieranych od pracowników oświadczeniach, stosowaniu kwoty wolnej, konsekwencjach błędnych oświadczeń.
 21. Zmiany (niewielkie) w zasadach rozliczania wspólnego małżonków i rozliczaniu ulgi prorodzinnej oraz ulgi rehabilitacyjnej (dotyczy już rozliczeń za 2021 rok).
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.