https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Polski Ład- zmiany podatkowe
Telefon +48 61 830 92 70
Polski Ład- zmiany podatkowe

Polski Ład- zmiany podatkowe

Szanowni Państwo,

 

W sobotę ogłoszono wstępne założenia zmian, które czekają podatników w 2022 roku w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. Ważna część założeń to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach podatkowych, zwłaszcza odczuwalne w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).  Zachęcamy do zapoznania się z krótką informacją na ten temat.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Za pozytywną część programu uznaje się założenie o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tysięcy złotych oraz podniesienie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł.  Jest to długo wyczekiwana zmiana podatników opodatkowanych według skali. Przekroczenie progu podatkowego oznacza stosowanie stawki podatkowej w wysokości 32%, dzięki zwiększeniu progu więcej podatników uzyska możliwość skorzystania z opodatkowania całości swoich dochodów stawką 17%.

Negatywny wydźwięk mają natomiast zapowiadane zmiany w zakresie składki zdrowotnej- likwidacja ryczałtowej składki oraz brak możliwości odliczenia jej od podatku. Zmiany te, dotkną nie tylko przedsiębiorców, ale także pracowników.

Przedsiębiorcy odczują zlikwidowanie ryczałtowej składki zdrowotnej (381,81zł miesięcznie) oraz zastąpienie jej składką zdrowotną w wysokości 9% dochodu, ponieważ wysokość tej składki będzie uzależniona od wyników firmy, co spowoduje realnie większe wpłaty do ZUS z tego tytułu.

Dodatkowo zniknie możliwość odliczenia 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej od podatku, co spowoduje znaczny wzrost wysokości odprowadzanego podatku dochodowego do fiskusa zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby zatrudnione na oskładkowanych umowach. 

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zapowiadane są również zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Nie są jeszcze znane szczegóły, natomiast podstawowe założenia to:

  • nowa ulga na automatyzację i robotyzację,
  • rozszerzenie zakresu ulgi B+R oraz IP-BOX na kolejne etapy procesów,
  • objęcie możliwością skorzystania z Podatku Estońskiego większej liczby firm,
  • ulga podatkowa związana z IPO (wejściem na giełdę),
  • uproszczenia w zakresie cen transferowych.


Podatek VAT

Zmiany w podatku VAT w ramach „Polskiego Ładu” nie mają być liczne. Nie są znane szczegóły, natomiast zwraca się uwagę na dwie kluczowe zmiany:

  1. Brak opodatkowania VAT dla transakcji w ramach grup kapitałowych,
  2. Możliwość opodatkowania podatkiem VAT instytucji finansowych (opcja opodatkowania).

 

Projekt zmian ma się ukazać na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku, natomiast zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.