Telefon +48 61 830 92 70
Przeznaczenie pojazdu wykupionego z leasingu na cele osobiste a VAT

Przesunięcie do majątku osobistego pojazdu wykupionego z leasingu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, będzie opodatkowane VAT według stawki podstawowej - nawet jeżeli przy nabyciu podatnik odliczył jedynie 50% podatku. Niektóre organy stoją na stanowisku, że ustalając podstawę opodatkowania trzeba uwzględnić zaktualizowaną wartość samochodu, nie zaś kwotę za jaką dokonano wykupu.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.