Telefon +48 61 830 92 70
Rezultat zastosowania błędnej stawki VAT na fakturze

W zależności czy doszło do zawyżenia czy zaniżenia stawki VAT będzie to powodowało różne skutki w podatku VAT. Jeżeli podatnik zastosuje wyższą niż powinien stawkę VAT na fakturze, będzie musiał taki, wykazany podatek odprowadzić.

W sytuacji kiedy podatnik zaniży stawkę VAT na fakturze spowoduje tym samym powstanie zaległości podatkowej. Zobowiązany jest wtedy do wystawienia faktury korygującej oraz skorygowania deklaracji VAT. W innym przypadku, gdy podatnik zamiast zwolnienia z VAT zastosuje na fakturze 0% VAT ma on również obowiązek skorygowania faktury. Podatnik, który otrzymał fakturę z błędną stawką VAT nie straci prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem, że zakup był związany z działalnością opodatkowaną. Przepisy ustawy o VAT nie przewidują możliwości pozbawienia podatnika (nabywcy) odliczenia podatku naliczonego nawet w przypadku, gdy stawka VAT została naliczona. Jeżeli natomiast sprzedawca opodatkował VAT czynność zwolnioną z VAT lub niepodlegającą opodatkowaniu, nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Powiązanym tematem jest błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej. Jeżeli kasa nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci, powinno się prowadzić tzw. ewidencję korekt. Nie ma konkretnego wzoru takiej ewidencji, ale powinna ona zawierać przede wszystkim dane niezbędne do ustalenia przyczyn korekty. W przypadku wystawienia paragonu fiskalnego, na którym wykazana została kwota podatku należnego, choć sprzedaż podlegała zwolnieniu z VAT, przedsiębiorca nie ma obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT widniejącej na paragonie. Ponadto nie ma on również obowiązku sporządzenia deklaracji VAT, gdyż jest zwolniony od podatku na podstawie art.113 ust.1 ustawy o VAT.  

Foto: 123RF

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.