Telefon +48 61 830 92 70
Samochód służbowy a przychód

Po raz kolejny WSA przychylił się do stanowiska podatnika i nie zgodził się z wykładnią zastosowaną przez organ podatkowy – wydatki na paliwo mieszczą się w ryczałcie o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF i nie stanowią odrębnego świadczenia na rzecz pracownika.

W analizowanym stanie faktycznym podatnik zwrócił się m.in. z zapytaniem czy w sytuacji kiedy opłata ponoszona przez pracownika na rzecz pracodawcy z tytułu użytkowania pojazdu służbowego dla celów prywatnych obejmująca także wydatki na paliwo jest wyższa od kwoty ryczałtu o której mowa w art. 12 ust. 2a, po stronie pracownika powstaje dodatkowy przychód.

WSA stwierdził, że świadczeniem nie jest samo udostępnienie pojazdu, ale także zapewnienie możliwości jego eksploatacji przez co rozumie się także ponoszenie wydatków na paliwo. Z tego też powodu nie znajduje uzasadnienia pogląd, w świetle którego wydatki na paliwo nie mogą być uwzględnione w ryczałcie o którym mowa w art. 12 ust. 2a.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.