https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Składki ZUS od 1 stycznia 2018 r. jednym przelewem - jak to będzie działać?
Telefon +48 61 830 92 70
Składki ZUS od 1 stycznia 2018 r. jednym przelewem - jak to będzie działać?

Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek ma opłacać należności do ZUS na jeden indywidualny rachunek bankowy. Ma to znacznie uprościć system rozliczeń z tytułu składek. Tak wynika z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co to oznacza dla płatników składek? Jak będzie wyglądać rozliczenie takiego konta?

Dotychczas płatnicy składek dokonując naliczenia różnych składek ZUS dokonywali również ich opłat na różne rachunki bankowe wskazane przez ZUS. Tak było do 31 grudnia 2017 r.

Aktualnie, każda wpłata dokonana na indywidualny rachunek ZUS po 1 stycznia 2018 r. zostanie zaksięgowana i rozliczona proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia i Fundusze. Będzie się to odbywało na podstawie składek wskazanych w ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez płatnika albo utworzonej przez ZUS, jeśli płatnik jest zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo Funduszu.

W związku z tymi zmianami ZUS już od 1 października 2017 wysyła listem poleconym informacje o nowych numerach rachunków. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym 29 września 2017 r. na stronie internetowej www.mpisp.gov.pl„ (…) Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym.”

Warto wspomnieć, że jeśli do końca grudnia 2017 roku płatnik nie otrzymał informacji o indywidualnym numerze rachunku ZUS albo zagubił otrzymany z ZUS list, koniecznym będzie kontakt z ZUS w celu uzyskania takiej informacji. Jeśli przedsiębiorca nie będzie znać swojego indywidualnego numeru rachunku, nie opłaci składek ZUS w 2018 roku. Wynika to z faktu, że dotychczasowe rachunki do wpłat zostały zamknięte z dniem 31 grudnia 2017 roku.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.