Telefon +48 61 830 92 70
Ulgi podatkowe w rozliczeniu rocznym PIT 37

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które uzyskują przychody m.in. z umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, są zobowiązane do płacenia zaliczek na podatek dochodowy, którego płatnikiem jest pracodawca. Po zakończonym roku kalendarzowym, pracodawca do końca stycznia musi sporządzić imienną informację podatkową o dochodach i wpłaconych zaliczkach na formularzu PIT-11.

Ulga podatkowa w rozliczeniu rocznym PIT 37

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które uzyskują przychody m.in. z umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, są zobowiązane do płacenia zaliczek na podatek dochodowy, którego płatnikiem jest pracodawca. Po zakończonym roku kalendarzowym, pracodawca do końca stycznia musi sporządzić imienną informację podatkową o dochodach i wpłaconych zaliczkach na formularzu PIT-11. Wysokość podatku zależy od osiągniętych dochodów, lecz ustawodawca dopuszcza możliwość obniżenia go poprzez ulgi podatkowe. Komu i w jakiej wysokości przysługują?

Odliczenie od dochodu i podatku

Na wstępie należy rozróżnić ulgi, które odliczamy od dochodu, a ulgi odliczane od naliczonego podatku. Z ulg odliczanych od podatku, które są najczęściej wykorzystywane przez podatników to:

 1. ulga prorodzinna - jest najbardziej popularną ulgą wśród młodych rodziców i odliczaną od podatku. Warunki, które podatnik musi spełnić to:
 • dochód rodzica nie przekracza 56 000 zł (w przypadku wspólnego rozliczenia, kwota zwiększa się do 112 000 zł),
 • podatnicy ubiegają się o ulgę prorodzinną na podstawie aktu urodzenia dziecka lub prawa do opieki na dzieckiem.

Wysokości odliczeń uwarunkowana jest od ilości dzieci według następujących kryteriów:

 • pierwsze i drugie dziecko – 1112,04 zł,
 • trzecie dziecko – 2000,04 zł,
 • czwarte i kolejne dziecko – 2700 zł.

 

 1. ulga abolicyjna - dotyczy podatku zapłaconego zza granicy. Wysokość maksymalnego odliczenia wynosi wartość podatku zapłacony za granicą. Dokument, który powinien posiadać podatnik jak potwierdzenie zapłaty podatku jest odpowiednik polskiego PIT-11,
 2. składki zdrowotne – forma obniżenia podatku w maksymalnej wysokości 7,75 %, a nie 9%, które rzeczywiście płacimy. Jest ona jedyną ulgą odliczaną od podatku, którą wykazujemy w deklaracji PIT, a nie na drukach PIT-O.

Ulg podatkowych, które obniżają dochód jest zdecydowanie więcej niż ulg odliczanych od podatku. W 2020 roku, do najbardziej popularnych ulg należą:

 1. składki ZUS – obniżają naliczony podatek w wysokości zapłaconych lub pobranych składek. Podobnie jak przy składkach zdrowotnych, składki ZUS wykazujemy na formularzu PIT,
 2. wpłaty na IKZE – suma wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego obniża podstawę opodatkowania w maksymalnej wysokości 6272,40 zł. Podatnik musi posiadać potwierdzenie wpłat na konto,
 3. darowizny na kult, organizacje pożytku publicznego oraz krwiodawcy – kwoty, które przekazano, podatnik może odliczyć w wysokości 6% dochodu. Jeżeli przekazano darowizny do kilku instytucji, kwoty są sumowane. Wymaganym dokumentem do możliwości skorzystania z ulgi jest zaświadczenie od placówki, której przekazano darowiznę,
 4. internet – wysokość odliczenia w kwocie 760 zł w ciągu 2 następujących po sobie latach (w tym przypadku musi zostać zachowana ciągłość lat odliczeń). Podstawą do odliczenia jest faktura imienna podatnika,
 5. ulga na leki – podatnik, który posiada zaświadczenie o konieczności stosowania leków, ma prawo do odliczenia poniesionych kosztów związanych z zakupem pomniejszonych o 100 zł miesięcznie.
 6. ulga termoizolacyjna -

W tym roku, podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu wartości darowizn na rzecz walki z Covid-19 w wysokości od 100% do 200% wartości darowizny. Należy pamiętać, że wszystkie ulgi od dochodu z wyjątkiem składek ZUS wykazujemy dodatkowo na formularzu PIT-O.

Jak złożyć zeznanie PIT-37?

W dobie cyfryzacji, którą obserwujemy od kilku lat, Ministerstwo umożliwiło podatnikom złożenie oraz rozliczenie deklaracji PIT-37 za pośrednictwem portalu internetowego po uprzednim zalogowaniu za pomocą profilu zaufanego lub danymi podatkowymi. Istnieje również podgląd poprzednich zeznań podatkowych, które złożyliśmy oraz otrzymaliśmy od pracodawcy w formie PIT-11. Warto nadmienić, że do złożenia PIT-37 zobowiązani są również podatnicy, którzy nie ukończyli 26 roku życia i korzystali ze zwolnienia z podatku (tzw. ulga dla młodych). Złożenie PIT-37 jest obowiązkiem każdego podatnika, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od kilku lat, ustawodawca wprowadził zmiany dot. składania PIT-37. Jeśli podatnik nie złoży sam formularza, zostanie on automatycznie złożony do US bez uwzględnienia wszystkich przysługujących ulg podatkowych z wyjątkiem składek ZUS oraz składek zdrowotnych.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.