Telefon +48 61 830 92 70
Zawieszenie działalności gospodarczej

W okresie wakacyjnym w niektórych branżach mogą zdarzać się przestoje lub nawet całkowity zastój w funkcjonowaniu zamówień. Jeżeli prowadzona jest działalność jednoosobowa można podjąć decyzję o jej zawieszeniu. Unika się tym samym obowiązku składania deklaracji podatkowych, a także rozliczania PIT i VAT. Tego typu zmiany można wprowadzić na stronie CEIDG.

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się zaprzestać prowadzenia działalności, nie musi zamykać firmy na stałe, a jedynie tymczasowo zawiesić działalność. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Działalność może zostać zawieszona na co najmniej 30 dni (lub pełny miesiąc jak w przypadku Lutego), a maksymalnie na 24 miesiące. W tym czasie właściciel nie ma obowiązku opłacać zaliczek na podatek dochodowy. Ostatnią zaliczką do zapłacenia będzie zaliczka za ostatni miesiąc lub kwartał prowadzenia działalności.

Na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, płatnik VAT, który zawiesza działalność biznesu nie ma w obowiązku składania deklaracji VAT za okres, którego dotyczy zawieszenie. Zawieszenie działalności nie oznacza całkowitego zwolnienia przedsiębiorcy od jego praw i obowiązków dotyczących VAT i PIT. W przypadku gdy na przykład właściciel sprzeda podczas zawieszenia działalności część firmowego majątku, będzie musiał zapłacić wyjątkowo zaliczkę na PIT i będzie musiał rozliczyć VAT.

Zwolnienie ze składania deklaracji nie dotyczy natomiast VAT-owców UE dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikami. Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.