Telefon +48 61 830 92 70
Zmiany w podatkach od 01.01.2020 r.

  1. Brak możliwości zaliczenia do KUP faktur nieopłaconych na rachunek zgłoszony na Białej Liście:

Płatności za transakcje powyżej 15 000 zł powinny być regulowane na rachunek widoczny na Białej Liście, w przeciwnym wypadku na podatnika czekają konsekwencje. Szerzej w artykule na stronie naszego biura: https://www.drd.pl/biala-lista-podatnikow-vat,475.html

  1. Brak możliwości zaliczenia do KUP faktur opłaconych z pominięciem obowiązkowej metody podzielonej płatności (MPP):

Podatnik nie będzie miał możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów płatności za fakturę na kwotę powyżej 15.000 zł dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u. (sankcje w VAT za niedopełnienie tego obowiązku dotyczą płatności już od 11.2019). Więcej informacji na naszej stronie: https://www.drd.pl/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-r46,476.html

  1. Mikrorachunek  podatkowy:

Od stycznia PIT, CIT i VAT będzie można zapłacić do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Każdy podatnik zobowiązany jest do wygenerowania indywidualnego rachunku na stronie Ministerstwa. Więcej informacji oraz instrukcja dotycząca generowania rachunku na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia--mozesz-go-sprawdzic-juz-od-dzis

  1. Faktura do paragonu z NIP:

Nie będzie można wystawiać faktur do paragonów bez numeru NIP nabywcy. Więcej na: https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r

  1. Obowiązkowa wymiana kas na kasy on-line dla pierwszej grupy przedsiębiorstw:

Kasy on-line od 1 stycznia 2020 będą obowiązkowe dla podmiotów z branży paliwowej (sprzedaż paliw), sprzedających usługi naprawy pojazdów oraz wulkanizacji. Więcej na: https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-maja-2019-r-podatnicy-moga-stosowac-kasy-fiskalne-on-line

  1. Korekta kosztów/ przychodów w podatku dochodowym:

Podatnik, który nie ureguluje zobowiązania w ciągu 90 dni od terminu płatności będzie zobowiązany do skorygowania kosztów uzyskania przychodów o kwotę nieuregulowanego zobowiązania. Wierzyciel natomiast będzie miał możliwość skorygowania przychodów. Więcej na : https://www.drd.pl/nowe-przepisy-dotyczace-korekty-kosztow-podatkowych46,479.html

  1. Zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

Nastąpi zmiana w zakresie przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej  i dokumentowania przemieszczenia towarów, wprowadzenie w miejsce magazynów konsygnacyjnych magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, zmiana w identyfikowaniu dostawy ruchomej w  transakcjach łańcuchowych. Więcej na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zastosowanie-stawki-0-dla-wdt-warunki

  1. Zmiany w rozliczeniu podatku u źródła :

Płatnicy będą musieli zastosować krajową stawkę w naliczeniu podatku u źródła w przypadku gdy dokonują wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.