Telefon +48 61 830 92 70
Zwrot wydatków za hotel nie jest przychodem dla pracownika

Zwrot wydatków za hotel nie jest przychodem dla pracownika – taki wyrok przedstawił NSA w sprawie wydatków ponoszonych na podróże służbowe, które są dla pracowników obowiązkiem służbowym i nie mają żadnego związku z celami osobistymi (sygn. akt II FSK 233/15).

Sprawa dotyczyła zatrudnionych przez spółkę przedstawicieli handlowych. Miejscem ich pracy jest obszar całego województwa. Pracodawca zwracał im poniesione wydatki i nie pobierał dotychczas PIT od wydatków związanych z noclegami, paliwem, opłatami za przejazd autostradami oraz opłatami parkingowymi.

Sąd uznał, że wydatki poniesione przez pracowników są bezpośrednio związane
z wykonywaniem obowiązków służbowych realizowanych w interesie pracodawcy. Stanowią one koszty działalności gospodarczej poniesione w celu osiągnięcia przychodów firmy. Stanowisko to potwierdził również ostatecznie NSA.     

 

 

 

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.