https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Audyty księgowe | DRD Business Accounting Sp. z o.o. Poznań
Telefon +48 61 830 92 70
Audyty księgowe

Audyt jest obiektywnym narzędziem do sprawdzenia sytuacji firmy. DRD zapewnia audyty wewnętrzne i obowiązkowe.

Pomagamy w doborze odpowiedniego biegłego rewidenta, aby audyt był przeprowadzony sprawnie i osiągnął wyznaczone cele.

Co nas wyróżnia:

Biuro księgowe DRD Business Accounting Sp. z o.o. obsługuje ponad 100 spółek polskich i zagranicznych. Podejmujemy współpracę w dowolnym momencie roku obrotowego i dysponujemy szeregiem narzędzi, która usprawnią procesy w firmie i sprawdzą efektywność jej działania. Jesteśmy w stanie przyjąć każdą kontrolę instytucji państwowych, aby odciążyć naszych Klientów. 

DRD Business Accounting Sp. z o.o.​ przeprowadza audyty:
•  profilowane
•  roczne
•  podatkowe

Nasze standardy badania wymagają dostosowania procedur do indywidualnych cech Klienta. Uwzględniamy fakt, że każdy z kontrolowanych podmiotów jest inny, co skutkuje różnymi rodzajami ryzyka, na jakie jest narażony. Nasza strategia badania uwzględnia wszystkie te zagrożenia. W trakcie audytu księgowego możemy wyodrębnić następujące procedury:

•  ocena poziomu wrażliwości Spółki,
•  określenie obszarów badania,
•  zrozumienie działalności Spółki, jej środowiska oraz systemu księgowego,
•  przeprowadzenie wstępnego przeglądu analitycznego,
•  określenie istotności planowanej,
•  ocena ryzyka i działania systemów kontroli wewnętrznej,
•  określenie profili ryzyka ogólnego,
•  określenie kluczowych obszarów badania,
•  wykonanie i ocena wyników:
•  testów kontroli wewnętrznej,
•  procedur analitycznych,
•  szczegółowych badań transakcji i sald,
•  całościowa ocena procedur badania,
•  przeprowadzanie końcowego przeglądu analitycznego,
•  opinia i raport z badania,
•  list do zarządu,
•  komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i nadzór.

Naszym celem jest dostarczenie Klientom możliwie najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych opinii i doradztwa. W trakcie badania nasz księgowy poznaje działalność Spółki, ocenia jej sytuację majątkową i finansową na tle otoczenia gospodarczego i prawnego. Wynik i wnioski płynące z audytu mogą posłużyć do wdrożenia w firmie instrumentów korygujących i optymalizujących.

 

AUDYT WEWNĘTRZNY

Jest niezależnym narzędziem weryfikującym, który ma na celu usprawnienie pracy firmy.  Większość małych i średnich przedsiębiorstw nie ma obowiązku badania ksiąg przez uprawnionych do tego biegłych rewidentów. Warto jednak zbadać prawidłowość ksiąg zamkniętego roku obrotowego pod kątem rozliczeń podatkowych. Wewnętrzne służby księgowe nie dysponują zwykle czasem, aby dokonać takiej samokontroli, ani - w obliczu ciągle zmieniających się przepisów - wiedzą, by móc powtórnie ocenić prawidłowość przyjętych rozwiązań. Kontroli takiej dokonują dopiero organy skarbowe, ale wyniki tej kontroli wiążą się już z bolesnymi konsekwencjami. Biegli rewidenci i doradcy podatkowi współpracujący z DRD przeprowadzają audyty podatkowe, zapewniając tym samym spokój i bezpieczeństwo zarządu Klienta.
Audyt może obejmować zarówno pełen zamknięty rok podatkowy, jak i jego część.

 

Realizujemy audyty wewnętrzne na potrzeby właścicieli, zarządu, inwestorów lub innych odbiorców informacji. Badanie realizowane może być w ściśle wyznaczonym celu, określonym przez Klienta. Mogą to być audyty dowolnego okresu - części roku lub kilku lat - wg potrzeby zbadania danego problemu lub obszaru.

AUDYT OBOWIĄZKOWY

Polega na badaniu przeprowadzanym przez audytorów niezależnych od badanej jednostki. W ramach usług DRD możemy zapewnić audyt drugiej (dostawcy) i trzeciej (certyfikujący) strony.

Wybór podmiotu do przeprowadzenia obowiązkowego badania ksiąg rachunkowych wpływa zarówno na cenę, jak i czas badania. Współpracując z biegłymi rewidentami o różnym doświadczeniu (co do branży i wielkości badanych podmiotów) oraz poziomie cen badania, DRD wybiera najodpowiedniejszego rewidenta:
   - spełniającego oczekiwania Klienta,
   - znającego branżę, w której działa przedsiębiorstwo Klienta
     tak, by przeprowadzane badanie zarówno spełniło wymogi przepisów, jak i dało wymierne korzyści Klientowi.


 

jesteśmy blisko naszych klientów
logo_w_domu
logo_w_domu Z nami poczujesz się
jak w Domu
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.