Telefon +48 61 830 92 70
Pełna księgowość i doradztwo podatkowe

Licencjonowani księgowi, doradcy podatkowi i analitycy finansowi zapewnią Państwu bieżące i rzetelne informacje będące wsparciem w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Pełna księgowość - Poznań Grunwald i Piątkowo

Licencjonowani księgowi, doradcy podatkowi i analitycy finansowi zapewnią Państwu kompleksową obsługę księgową przedsiębiorstwa, a w tym bieżące i rzetelne informacje, będące wsparciem w podejmowaniu decyzji biznesowych. Pełna księgowość i doradztwo podatkowe prowadzone przez zespół biura DRD z siedzibami w mieście Poznań (Grunwald i Piątkowo), to warunek prawidłowego funkcjonowania firm naszych Klientów. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych dwóch biur rachunkowych zlokalizowanych w Poznaniu, gdzie oddajemy do Państwa dyspozycji najlepszych ekspertów i zespół, który w każde zlecenie wkłada swe zaangażowanie i pasję. Obsługa księgowa może być realizowana zdalnie, a także poprzez oddelegowanie specjalisty DRD do pracy w biurze obsługiwanego Klienta. Obecnie współpracujemy z ponad 100 polskimi i zagranicznymi firmami.

Oferujemy obsługę pełnej księgowości w Poznaniu

Jako specjalistów wyróżnia nas przede wszystkim doświadczenie. Na rynku działamy już od kilkunastu lat, dlatego mieliśmy szansę z powodzeniem prowadzić obsługę przez wiele lat i doradzać naszym Klientom na każdym etapie rozwoju firmy. Umiejętnie dostosowujemy działania rachunkowe do specyfiki firm z różnych branż.

Nasza praca opiera się przede wszystkim na rzetelności i zaufaniu, co jest szczególnie istotne w przypadku prowadzenia pełnej księgowości i doradztwie podatkowym. Prowadząc księgi rachunkowe przedsiębiorstwa, dostarczamy bieżących informacji o sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowym firmy. Każdemu Klientowi zapewniamy indywidualnego opiekuna, którego podstawowym zadaniem jest dobranie najbardziej efektywnych rozwiązań księgowych dopasowanych do wymagań i potrzeb. W naszym biurze księgowym korzystamy z nowoczesnych programów, które pozwalają na znaczną optymalizację pracy. Stanowimy biuro referencyjne programu Enova 365. Pracujemy również na oprogramowaniu Sage Symfonia i Comarch Optima.

Pełna księgowość - Poznań - Grunwald

Dzięki lokalizacji jednego z naszych biur w dzielnicy Grunwald w Poznaniu jesteśmy w stanie zająć się prowadzeniem pełnej księgowości dla lokalnych Przedsiębiorców, którzy dzięki temu zyskują możliwość pełnego, bieżącego kontaktu z naszymi specjalistami.

Obsługa kadrowo-płacowa to drugi filar naszej działalności, zapewniający kompleksową opiekęnad firmą Klienta. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług pełnej księgowości biura DRD cenią nas za fachowe podejście do każdego zlecenia i rzetelność. Przedsiębiorstwo, które obsługujemy, i jego finanse pozostają dla nas priorytetem. Zależy nam na tym, by nasi Klienci powierzając w nasze ręce obsługę księgową, widzieli przede wszystkim godnych zaufania partnerów.

Pełna księgowość - Poznań - Piątkowo

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z naszych usług doskonale wiedzą, że mogą nam zaufać. Świadczymy usługi w zakresie pełnej księgowości w naszym biurze w Poznaniu na Piątkowie od wielu lat. Zyskaliśmy zaufanie Klientów głównie przez wzgląd na nasze zaangażowanie. Podejmując się prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w przedsiębiorstwie ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość naliczonych zobowiązań podatkowych. To nasi Klienci decydują, czy chcą abyśmy opiekowali się tym obszarem ich firmy z poziomu outsourcingu, zdalnie czy na terenie ich przedsiębiorstwa. W naszych działaniach jesteśmy elastyczni i gotowi do dostosowania się do Państwa potrzeb.

W ramach usługi rachunkowości finansowej wykonujemy m.in: prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia oraz sprawozdawczość podatkową (VAT, CIT, PIT), sprawozdawczość NIP, PCC, GUS, NBP, rachunkowość według US GAAP i MSR, aktualizację danych w Urzędzie Skarbowym i innych instytucjach budżetowych. Ponadto, sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, obsługujemy kontrole prowadzone w Państwa firmie w czasie trwania umowy. Przede wszystkim jednak, utrzymujemy z Państwem stały kontakt, aby skutecznie realizować doradztwo podatkowe i optymalizować fiskalne rozwiązania.

Rachunkowość finansowa i obsługa kontroli podatkowych

W ramach usługi rachunkowości finansowej dla Klienta wykonujemy również:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 •  rozliczenia oraz sprawozdawczość podatkowa (VAT, CIT, PIT)
 •  sprawozdawczość NIP, PCC, GUS, NBP
 •  rachunkowość wg US GAAP i MSR
 •  aktualizację danych Klienta w urzędzie skarbowym i innych instytucjach budżetowych
 •  sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych
 •  obsługę badania sprawozdania finansowego
 •  obsługę kontroli prowadzonych w czasie trwania umowy

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem i doradzamy w zakresie optymalnych rozwiązań podatkowych. Na życzenie Klienta możemy oddelegować swojego pracownika do pracy w firmie Klienta. Kontrole podatkowe obsługiwane są przez nas i u nas!

Rachunkowość zarządcza-raportowanie

Zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów w małych i średnich firmach często jest ekonomicznie nieuzasadnione, a potrzeba doradztwa i pomocy takich osób występuje w każdej firmie.

Korzystając z naszych usług Klient może dostosować zakres pomocy, a tym samym koszty, do aktualnych potrzeb.

Bardzo dużą wagę przykładamy do prawidłowego ­ zgodnego z potrzebami Klienta -­ wdrożenia rachunkowości zarządczej.

W wersji podstawowej proponujemy Państwu zestaw sprawozdań, które mogą być sporządzane w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim:

 • sporządzanie raportów profilowanych MPK i MPZ firmy
 • sporządzanie miesięcznego rachunku przepływów środków pieniężnych
 •  sporządzanie podstawowej analizy wskaźnikowej (wskaźniki płynności, struktury aktywów i pasywów, rentowności)
 • sporządzanie tygodniowych zestawień należności i zobowiązań wg terminów płatności (wiekowanie)

W ramach usługi rachunkowości zarządczej tworzymy również budżety częściowe i pełne firmy,
Monitorujemy i raportujemy ich realizację.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem i doradzamy na każdym etapie podejmowanych decyzji gospodarczych.

Sprawozdawczość i raportowanie możemy realizować również dla Klientów prowadzących księgi rachunkowe we własnym zakresie.

Bankowość elektroniczna

Niemal każde przedsiębiorstwo korzysta już z bankowości elektronicznej. Jako że korzystając z outsourcingu księgowości Klient zwykle redukuje zatrudnienie i wydaje dokumenty na zewnątrz, jesteśmy w stanie również przejąć obsługę regulowania zobowiązań - przelewów bankowych.
Wprowadzamy zlecenia zapłaty dla kontrahentów Klienta on-line, Klient natomiast samodzielnie realizuje płatności, decydując o kolejności i terminie wysłania przelewów.
Na życzenie Klienta przejmujemy też pełną odpowiedzialność za realizację zleceń - łącznie z ich wysłaniem.  

Księgowość projektów unijnych

Powodzenie realizowanego projektu unijnego zależy zarówno od trafności przedsięwzięcia biznesowego, jak i właściwe prowadzonego rozliczenia projektu.

Mając wielostronne doświadczenia – jako przygotowujący wnioski oraz jako obsługujący kontrolujących inspektorów ­- oferujemy Klientom prowadzenie ewidencji księgowej i dokumentacji projektu zapewniającej terminowe i kompletne otrzymanie wnioskowanych kwot dotacji.

Ceny transferowe

Opracowujemy niezbędną dokumentację (wymaganą przepisami) dla uzasadnienia cen stosowanych między podmiotami powiązanymi. Okazanie jej w ciągu 7 dni organom skarbowym (zgodnie z przepisami) jest nierealne, jeśli dokumentacja nie jest przygotowywana na bieżąco.
Skutki niewystarczającego uzasadnienia cen transakcji i braku takiej dokumentacji może doprowadzić do nieuznania kosztów podatkowych lub naliczenia przychodu podatkowego z tytułu świadczeń nieodpłatnych (lub odpłatnych tylko częściowo) i opodatkowania różnicy między pierwotnie wykazanym dochodem a dochodem określonym przez organy podatkowego sankcyjną stawką 50%.

Projekty w zakresie cen transferowych, wykonywane dla naszych Klientów, obejmują przede wszystkim następujące działania:

 • doradztwo w zakresie kształtowania polityki cen transferowych, ­ planowanie podatkowe i finansowe;
 • wycena transakcji między podmiotami powiązanymi, ­ weryfikowanie i ustalanie rynkowego poziomu cen transferowych;
 • analiza poziomu opłat licencyjnych;
 • wycena transferu dóbr niematerialnych i prawnych;
 • analiza usług wewnątrz grupy i struktury kosztów, stanowiących podstawę ustalania wynagrodzenia;
 • weryfikacja dokumentacji potwierdzającej otrzymywanie korzyści z tytułu usług wewnątrz grupy;
 • opracowywanie dokumentacji zgodnej z wymogami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • ocena dokumentacji przygotowanej przez Klienta;
 • pomoc w uzyskiwaniu oceny organów podatkowych w zakresie przyjętej metodologii kalkulacji cen transferowych ­ na podstawie art. 14a Ordynacji Podatkowej.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem i doradzamy w zakresie optymalnych rozwiązań podatkowych.

Nadzór księgowo-podatkowy u Klienta

Jeśli Klient zadowolony jest z pracy i organizacji swojego działu finansowego, a jedynie ma wątpliwości, czy rozliczenia podatkowe są poprawne, proponujemy stały nadzór księgowo - ­ podatkowy lub kontrolę ksiąg rachunkowo - podatkowych „na życzenie". Jest to usługa skierowana również dla małych i średnich podmiotów, w których zatrudnienie głównego księgowego wiązałoby się ze zbyt wysokimi kosztami ­ w stosunku do potrzeb i konieczności przebywania w firmie osoby o tak wysokich kwalifikacjach. Nasza usługa wypełnia tę lukę, a ponadto zapewnia Klientowi bezpieczeństwo dzięki polisie ubezpieczeniowej DRD z tytułu wykonywania usług, co w warunkach ciągle zmieniających się przepisów i wysokiego ryzyka popełnienia błędu jest dla Klienta bardzo korzystne.

W ramach nadzoru księgowo ­- podatkowego wykonujemy:

 • weryfikację ksiąg rachunkowych;
 • weryfikację lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych i sprawozdań zewnętrznych;
 • udzielanie ustnych informacji i wyjaśnień z zakresu prawa bilansowego i podatkowego;
 • nadzór nad sporządzeniem rocznych sprawozdań i rozliczeń podatkowych.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem i doradzamy na każdym etapie podejmowanych decyzji podatkowych.

jesteśmy blisko naszych klientów
logo_w_domu logo_w_domu
logo_w_domu Z nami poczujesz się
jak w Domu
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2021
All rights reserved.
Pozycjonowanie Grupa iCEA