https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Kadry i płace - Poznań | DRD Business Accounting Sp. z o.o.
Telefon +48 61 830 92 70
Obsługa kadrowo-płacowa

Najcenniejszym kapitałem firmy jest pracownik. Outsourcing kadr i płac to bardzo dobre rozwiązanie w nowocześnie zarządzanej firmie. 

 

Kadry i płace Poznań

Kadry i płace to jeden z wielu obszarów, w których wspieramy naszych Klientów. Kapitałem DRD są nasi wykwalifikowani specjaliści, którzy pracują z nami od wielu lat i nieustannie poszerzają swoją wiedzę. Oferujemy wysoką jakość usług podpartą zdolnościami interpersonalnymi, co jest szczególnie istotne w przypadku prowadzenia kadr i płac w Państwa firmie. Wielu Przedsiębiorców decyduje się na outsourcing kadr i płac, powierzając DRD swoje sprawy księgowe.

Nasi Klienci oczekują od nas doświadczenia, profesjonalizmu i skutecznej pomocy w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego, obsługi HR. Biuro rachunkowe DRD z siedzibą w mieście Poznań oferuje wsparcie merytoryczne każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od charakteru jego działalności oraz momentu rozwojowego, w którym się znajduje. Zależy nam na satysfakcji i zadowoleniu Klientów, dlatego w każdy projekt wkładamy energię i zaangażowanie, dzięki czemu mają Państwo pewność, że wszystkie usługi zostaną wykonane rzetelnie i terminowo.

Jakie zadania wykonujemy w ramach opieki kadrowej? Należą do nich m.in. naliczenie wszelkich wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, obsługa ZUS, prowadzenie akt osobowych Państwa pracowników, sporządzenie planów urlopowych, przygotowanie umów cywilnoprawnych, organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich, czy też przygotowywanie dokumentacji emerytalno – rentowej. Ponadto, na Państwa życzenie przygotujemy obowiązujący Regulamin Pracy, Regulamin Wynagrodzenia czy inne niezbędne dokumenty dla pracodawcy.

Kadry i płace - Poznań

Jesteśmy zdania, że najcenniejszym kapitałem firmy jest pracownik. Niezależnie od tego, czy chodzi o nasze biuro, czy też pracowników zatrudnionych w firmach, z którymi współpracujemy. Gwarantujemy, że pracownik, który będzie miał zapewnione bezpieczne i komfortowe warunki pracy zarówno pod względem finansowym, jak i formalnym, będzie wykonywał swoje działania efektywniej. Właśnie dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę prowadzenia kadr i płac dla naszych Klientów w Poznaniu. Oferujemy outsourcing kadrowo-płacowy, co jest bardzo efektywnym rozwiązaniem w nowocześnie zarządzanej firmie.

Każdy z naszych Klientów obsługiwany jest przez wyznaczanego dla niego opiekuna, który na bieżąco doradza optymalne rozwiązania w stosunkach pracodawca – pracownik. Do naszych obowiązków podchodzimy bardzo rzetelnie i odpowiedzialnie, na bieżąco uwzględniając zmiany w przepisach, co pozwala nam dbać o bezpieczeństwo pracodawcy oraz komfort pracy pracownika. Zapewniamy tajemnicę danych osobowych i finansowych oraz pełną dyskrecję dokumentów. Decydując się na korzystanie z usług kadrowo-płacowych w Poznaniu realizowanych przez nasze biuro, Klient otrzymuje szereg kompetencji oraz pomoc i fachowe doradztwo w zakresie oferowanych usług. Obsługę kadrowo – płacową prowadzimy w siedzibie naszego biura, w siedzibie klienta lub zdalnie – łącząc się z systemem Klienta.

Obsługa kadrowo-płacowa

Niewątpliwie, największą wartością każdej firmy są pracownicy, którzy każdego dnia wykonując swoje obowiązki przyczyniają się do jej sukcesów. Z punktu widzenia każdego z pracowników istotna jest nie tylko kwestia finansowa oraz wszelkiego rodzaju świadczenia, które przysługują w ramach obowiązków na danym stanowisku. Dlatego też decydując się na współpracę z DRD, zyskują Państwo pewność, że wszystkie kwestie kadrowo – płacowe zostaną rozliczone w sposób profesjonalny i kompletny, dla obustronnego zadowolenia pracownika, jak i pracodawcy. Prowadzimy działalność opierając nasze usługi na zaangażowaniu i indywidualnym podejściu do Klienta. Pozostajemy z Państwem w bieżącym kontakcie, służąc pomocą również w sprawach pilnych, wymagających natychmiastowego działania.

Rozpoczynając współpracę określamy razem z Klientem Jego potrzeby i wymagania, a następnie dopasowujemy zakres i formę obsługi oraz przedstawiamy spersonalizowaną ofertę. Zależy nam na satysfakcji i zadowoleniu Klienta, dlatego dokładamy wszelkich starań, by sprostać Państwa oczekiwaniom.

Oferujemy usługi kadrowo-płacowe w Poznaniu

Jesteśmy dostępni dla naszych Klientów w dwóch biurach w Poznaniu. Naszą pracę wyróżnia profesjonalizm i przede wszystkim satysfakcja naszych partnerów biznesowych. Prowadzimy usługi kadrowo-płacowe w Poznaniu od kilkunastu lat, współpracując obecnie z ponad 100 firmami polskimi i zagranicznymi.

 

 

Kadry

Usługa DRD w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników Klienta obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników (monitoring aktualności dokumentacji osobowej);
 • ustalanie wymiaru urlopów i prowadzenie kart urlopowych;
 • sporządzanie planu urlopów pracowniczych;
 • przygotowanie umów o pracę (także umów dodatkowych: umowa zakazu konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, aneksy do umowy o pracę, świadectwa pracy);
 • przygotowanie umów cywilno­prawnych z osobami fizycznymi (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji czasu pracy pracowników;
 • monitorowanie i organizacja szkoleń BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe);
 • organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich;
 • przygotowywanie dokumentacji emerytalno ­ rentowej (RP­7 za okres obsługi)

Na życzenie Klienta opracowujemy Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania i Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W podstawowej wersji tej usługi akta osobowe pracowników i ewidencja kadrowa prowadzona jest w siedzibie DRD.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem i doradzamy w zakresie optymalnych rozwiązań kadrowych.

Klient korzystający z obsługi Kadr otrzymuje dostęp do komplementarnej usługi naliczania płac i ZUS.

Kadry on-line

Obsługę kadr możemy również prowadzić w systemie on­-line. Takie rozwiązanie jest optymalne dla Klienta zatrudniającego powyżej 100 pracowników lub posiadającego siedzibę poza Poznaniem. Obsługa w systemie on-line pozwala na optymalny podział zadań miedzy Klientem a DRD, tak by zapewnić natychmiastowy przepływ informacji.

Klient posiada dostęp do aplikacji on-­line, w której prowadzona jest ewidencja i mając możliwość nie tylko podglądu, ale i wprowadzania danych.

Bhp

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wprowadziliśmy usługę w zakresie BHP. Posiadamy kompetencje i możliwości realizacji takich zadań jak:

 • stały nadzór przez ­ służby BHP;
 • ocena BHP w miejscu pracy;
 • wdrażanie nowego lub ulepszanie istniejącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy OHSAS 18001;
 • szkolenia i kursy dla pracowników z zakresu BHP;
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych i regulaminów działalności socjalnej;
 • opracowywanie zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze;
 • okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z planem poprawy warunków;
 • opracowywanie innych niezbędnych dokumentów z zakresu BHP, pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy.

Osoby realizujące usługi z zakresu BHP posiadają zarówno wieloletnie doświadczenie w ich realizacji, jak również wiedzę i kontakty z instytucjami kontrolującymi.

płace, ZUS i obsługa kontroli

Outsourcing rozliczeń płac i składek ZUS pozwala na ograniczenie przepływu informacji w firmie Klienta, stanowiących tajemnicę. DRD zapewnia pełną ochronę danych i udostępnianie ich tylko upoważnionemu przedstawicielowi Klienta.

W zakres podstawowego pakietu usług wchodzą następujące czynności:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (także poufnych) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia i o dzieło;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych;
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i zasiłków pracowników w formie indywidualnych kartotek;
 •  wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • wyliczanie składek ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji i elektroniczny przekaz do ZUS;
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników;
 • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych;
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji rocznych (PIT­4, PIT­8A);
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS;
 • roczne rozliczenia pracowników (PIT­11, PIT­8B);
 • raporty płacowe dla zarządu.

place-zus- on-line

Prowadzimy również obsługę płac w systemie on-­line, co zapewnia upoważnionemu przedstawicielowi Klienta stały podgląd danych w systemie i pozyskanie natychmiast każdej informacji nt. pracownika.

Klient posiada dostęp do aplikacji on-­line, w której prowadzona jest ewidencja i ma możliwość nie tylko podglądu, ale i wprowadzania danych ­ wg uzgodnionego podziału kompetencji między Klientem a DRD.

Takie rozwiązanie jest optymalne dla Klienta zatrudniającego powyżej 100 pracowników lub posiadającego siedzibę poza Poznaniem.

jesteśmy blisko naszych klientów
logo_w_domu
logo_w_domu Z nami poczujesz się
jak w Domu
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.