Telefon +48 61 830 92 70
AKTUALNOŚCI

Podmioty powiązane w nowym JPK_V7/V7K- oznaczenie "TP"

Na gruncie najnowszych zmian zachodzących w podatku VAT, podatnik powinien rozpoznać powiązania pomiędzy podmiotami, aby prawidłowo raportować dane do Urzędu Skarbowego za pomocą oznaczenia „TP” w nowym JPK_V7M/V7K. Ustawa o VAT odwołuje się bezpośrednio do ustaw o podatku dochodowym, a więc powiązania należy rozpatrywać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych....

Dodano:

Nowy JPK_V7M/V7K- zmiany od 1.10.2020 r.

Od 1 października 2020 r. dotychczas obowiązujące pliki JPK_VAT oraz Deklaracje VAT-7/VAT-7K zostaną zastąpione przez plik JPK_V7M/V7K. Konsekwencją tej zmiany będzie konieczność raportowania większej ilości informacji, dotyczących transakcji z podmiotami gospodarczymi do Urzędu Skarbowego. ...

Dodano:

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy o VAT ( ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług) nastąpiła zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. ...

Dodano:

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2020
All rights reserved.
Pozycjonowanie Grupa iCEA