Telefon +48 61 830 92 70
AKTUALNOŚCI

Newsletter DRD: Minimalny podatek CIT od 2024 r.

Szanowni Państwo, Przepisy Polskiego Ładu z początkiem 2022 roku zakładały wprowadzenie zupełnie nowego podatku dla spółek. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą, zdecydowano się na odroczenie wejścia ich w życie do 1 stycznia 2024 r. ...

Dodano:

Newsletter DRD: 11 Listopada

Szanowni Państwo, w listopadzie przysługują dodatkowe dwa dni wolnego. Pierwszy wypada 1 listopada, czyli w dniu Wszystkich Świętych, które przypadnie w tym roku w środę. Drugi dzień wolny należy się natomiast za 11 listopada, który w tym roku wypada w sobotę. Kodeks pracy jasno precyzuje, że za święto wypadające w sobotę pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny w ramach okresu rozliczeniowego. Jeżeli okres rozliczeniowy jest miesięczny, dzień wolny należy oddać w danym miesiącu. W przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego (pokrywające się z kwartałami) dodatkowy dzień urlopowy powinien być przyznany do końca grudnia, ale możliwe jest też udzielenie go z wyprzedzeniem – począwszy już od pierwszych dni roboczych kwartału, którego dotyczy dzień wolny. ...

Dodano:

Newsletter DRD: Telepraca

Szanowni Państwo, 7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy, dotyczące pracy zdalnej. Taki sposób świadczenia pracy upowszechnił się w trakcie pandemii COVID-19, jednak dopiero w tym roku ustawodawca zadecydował, aby stosowną regulację zawrzeć w głównym akcie prawa pracy. Telepraca zostało usunięta z kodeksu pracy 7 października 2023 roku. Wtedy właśnie minął 6-miesięczny okres przejściowy. Telepraca została zastąpiona przez pracę zdalną. Zgodnie z art. 6718 kodeksu pracy „praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna)”. Pracownik może świadczyć pracę zdalnie, hybrydowo lub korzystać z okazjonalnej pracy zdalnej. ...

Dodano:

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.