Telefon +48 61 830 92 70
AKTUALNOŚCI

Newsletter DRD- Nowy Ład- składka zdrowotna

Szanowni Państwo, Nowe przepisy Polskiego Ładu zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że większość zmian zacznie obowiązywać już w styczniu 2022 roku. Między innymi, zmienią się zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zachęcamy do zapoznania się krótką informacją na ten temat. ...

Dodano:

Polski Ład- istotne zmiany dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo! W związku z przyjęciem przez sejm ostatecznej wersji ustawy, która w sposób znaczący zmienia rzeczywistość podatkową przedsiębiorców i płatników wynagrodzeń-poniżej krótkie zestawienie najważniejszych zmian przygotowane przez doradcę podatkowego p. Annę Kędzierską-Adamczyk. Przedstawione materiały dotyczą głównie osób fizycznych (podatników PIT). Ustawa czeka na podpis Prezydenta. ...

Dodano:

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

W związku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich nowelizacją, biura rachunkowe, jako instytucje obowiązane, zostały zobligowane do spełnienia szeregu wymogów związanych z AML, dotyczących współpracy z klientami. Przygotowaliśmy dla Państwa krótką informację na temat AML oraz PEP-osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne....

Dodano:

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2021
All rights reserved.