Telefon +48 61 830 92 70
AKTUALNOŚCI

Newsletter DRD: Automatyzacja załatwiania spraw podatkowych

Szanowni Państwo, Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zautomatyzowania załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Projekt przygotowany przez resort finansów ma umożliwić dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń jeśli wnioski złożą przez e-US. ...

Dodano:

Newsletter DRD: Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów

Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów to stosunkowo nowy rejestr, stworzony z mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Rejestr ten, prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Podmioty prowadzące działalność w zakresie czynności opisanych poniżej powinny dokonać stosownego wpisu....

Dodano:

Newsletter DRD: Odliczenia w PIT za 2021

Szanowni Państwo, Od 15 lutego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą złożyć zeznanie podatkowe za 2021 rok. Rozliczając podatek dochodowy należy pamiętać, że podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na kwotę zapłaconego podatku za dany rok podatkowy. Ulga podatkowa to prawo przewidziane w przepisach do zastosowania w określonych sytuacjach, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych podatnicy mogą dokonać dwóch rodzajów odliczeń - odliczenie od dochodu oraz odliczenie od podatku. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem odliczeń w tabeli poniżej. ...

Dodano:

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2022
All rights reserved.