Telefon +48 61 830 92 70
Jeden plik JPK dla jednej deklaracji

Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z przyjętą zasadą, dla jednej deklaracji powinien być złożony jeden plik JPK. Odrębne pliki muszą być więc przed wysłaniem scalone w jeden. Trzymanie się takich reguł pozwala utrzymać prawidłowe wyniki analiz plików JPK przez używane do tego celu narzędzia informatyczne. Jest to o tyle istotne, że każdy kolejny plik JPK przesłany za ten sam okres jest traktowany jako korekta poprzedniego pierwotnego. 

Rozróżnienie plików na podstawowy lub korektę można dokonać w polu „ cel złożenia”. Może być on oznaczony jako podstawowy (1) lub skorygowany (2). Jeżeli w polach różnych plików widnieje taka sama wartość, decyduje data złożenia plików, a jeżeli przypada ona na ten sam dzień decyduje godzina przesłania pliku. To data utworzenia pliku JPK decyduje, który z plików JPK_VAT jest tym finalnym.      

Nadal zdarzają się sytuacje, że podatnicy przesyłają kilka plików JPK_VAT,  pomimo składania jednej  deklaracji VAT. Wynika to niekiedy z funkcjonowania różnych systemów ewidencyjnych lub struktury przedsiębiorstwa danego podatnika.

Dostosowanie używanych programów informatycznych i stosowanie się do wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów zaleceń spowoduje wyeliminowanie sytuacji, w których podatnicy otrzymują powiadomienia o nieprawidłowościach z powodu uznania tylko jednego pliku JPK jako właściwego.

Ministerstwo Finansów przypomina również o starannym wypełnianiu wszystkich pozycji w pliku JPK, zwłaszcza pól „od” i „do” oznaczających odpowiednio pierwszy i ostatni dzień miesiąca, za który składany jest plik.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.