Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD- Nowy Ład- składka zdrowotna

Szanowni Państwo,

Nowe przepisy Polskiego Ładu zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że większość zmian zacznie obowiązywać już w styczniu 2022 roku. Między innymi, zmienią się zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zachęcamy do zapoznania się krótką informacją na ten temat.

 1. Składka zdrowotna od 2022 roku

Składka zdrowotna będzie obliczana w różny sposób, od różnych podstaw, w zależności od formy opodatkowania bądź tytułu podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne. Poniżej znajdą Państwo tabelę, przedstawiającą sposób wyliczenia składki na nowych zasadach.

Forma opodatkowania

Podmiot

Wysokość składki zdrowotnej

Skala podatkowa

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki (cywilnej, jawnej lub partnerskiej)

9% dochodu z danego miesiąca

 • Przy obliczeniu miesięcznego dochodu nie uwzględniamy odliczeń, strat do rozliczenia.

Podatek liniowy

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki (cywilnej, jawnej lub partnerskiej)

4,9% dochodu z danego miesiąca

 • Przy obliczeniu miesięcznego dochodu nie uwzględniamy odliczeń, strat do rozliczenia..

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki (cywilnej lub jawnej)

W zależności od osiągniętego przychodu w danym miesiącu:

 • Przychód do 60 000zł podstawą obliczenia składki będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału 2021r. ; składka wyniesie ok. (60%*6100)*9% = 330zł
 • Przychód w przedziale 60 000zł - 300 000zł podstawą obliczenia składki będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału 2021r. ; składka wyniesie ok. 6100*9% = 550zł
 • Przychód większy od 300 000zł podstawą obliczenia składki będzie 180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału 2021r. ; składka wyniesie ok. (180%*6100)*9% = 990zł
 • Składka zdrowotna płatna będzie na bieżąco, bez wyrównywania z tytułu zwiększenia przychodów. Wyrównanie (dopłata) nastąpi przy rozliczeniu rocznym przychodów z działalności.
 • Osoba prowadząca działalność może zdecydować się nauproszczoną stałą składkę zdrowotną, obliczoną na podstawie roku ubiegłego.

Warunkiem skorzystania z uproszczenia: prowadzenie działalności w całym 2021 roku.

Karta podatkowa

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

9% minimalnego wynagrodzenia à3 010zł*9%= 270zł

Inne

Wspólnik jednoosobowej sp. z o.o., wspólnik spółki komandytowej, osoba współpracująca

Podstawą obliczenia składki będzie 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2021r. ; składka wyniesie ok. 6100*9% = 550zł

Źródło: Opracowanie własne.

Uwaga!

Składka zdrowotna nie może być jednak mniejsza niż 9% minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 roku wyniesie 3010zł, czyli wysokość minimalnej składki zdrowotnej to ok. 270zł.
Oznacza to, że przedsiębiorca osiągający stratę również będzie zobowiązany do zapłaty składki, tylko w minimalnej wysokości.

 1. Pozostałe zmiany w zakresie składki zdrowotnej
 • Zmiana terminu płatności składek ZUS:
  1. Osoby fizyczne - do 20. dnia miesiąca następnego
  2. Osoby prawne - do 15. dnia miesiąca następnego
 • Polski Ład wprowadza nowy termin do Ustawy o ZUS - „rok składkowy”.
  Rok składkowy rozpoczyna się od lutego 2022 i trwa do stycznia 2023. Oznacza to, że składka za styczeń 2022 (płatna do 20 lutego 2022) będzie obliczona na „starych” zasadach.
 • Podstawa do obliczenia składki zdrowotnej będzie raportowana co miesiąc do ZUS na druku DRA.
  W praktyce oznacza to, że korygowanie przychodów i kosztów będzie oznaczało korygowanie również złożonych deklaracji do ZUS.
 • Dodatkową zmianą, jest objęcie wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu składką zdrowotną w wysokości 9% dochodu.

 

 1. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Dodatkowo znika możliwość odliczenia od podatku dochodowego zapłaconej składki zdrowotnej w wysokości 7,75%.  Oznacza to, że podmioty będą płacić wyższą składkę zdrowotną oraz jednocześnie wyższy podatek dochodowy, ponieważ nie odliczą składki zdrowotnej.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.