https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD: Automatyzacja załatwiania spraw podatkowych
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Automatyzacja załatwiania spraw podatkowych

Szanowni Państwo,

Wczoraj Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zautomatyzowania załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Projekt przygotowany przez resort finansów ma umożliwić dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US).

Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń jeśli wnioski złożą przez e-US.

Projekt ustawy wprowadza automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. System e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczasowy Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej, a więc forma papierowa nie będzie wymagana.

Najważniejsze rozwiązania, które podkreśla Ministerstwo Finansów:

1. e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla:

  • podatników,
  • płatników,
  • pełnomocników,
  • komorników sądowych i notariuszy.

2. e-US ma zapewnić dostęp do informacji związanych z podatkami. Ma też gwarantować pełną transakcyjność czyli ma umożliwiać załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT.

3. Osoby korzystające z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Ograniczone mają być koszty zagranicznych przekazów pocztowych, dotyczących nadpłat podatku zwracanych podatnikom mieszkającym poza terytorium Polski.

  1. Ma być wprowadzony również system teleinformatyczny „e-Koncesje”, który pozwoli na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.