https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Newsletter DRD: Kadry i Płace od 01.07.2023r.
Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Kadry i Płace od 01.07.2023r.

Szanowni Państwo,

odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ma wpływ nie tylko na obszar podatkowy, ale również na kadrowo-płacowy. Od lipca 2023 dodatkowo nastąpiła również zmiana w minimalnym wynagrodzeniu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

I. Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Od lipca 2023 roku zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa:

- 3.600,00 zł brutto, wynosi minimalne wynagrodzenie krajowe, dla osób zatrudnionych na umowę o pracę

- 23,50 zł brutto, wynosi minimalna stawka godzinowa, dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zleceń.

II. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

a) Badania lekarskie:

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego powraca obowiązek wykonywania lekarskich badań okresowych. U tych pracowników, którym w okresie trwania stanu zagrożenia skończyła się ważność badań lekarskich i badania te dotychczas nie zostały wykonane, należy je przeprowadzić w ciągu 180 dni, od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

b) Szkolenia okresowe BHP:

W przypadku skorzystania z możliwości nieprzeprowadzania szkoleń okresowych BHP w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, po jego zniesieniu, trzeba je bezwzględnie w ciągu 60 dni uzupełnić.

c) Szkolenia wstępne BHP:

Od lipca 2023 roku nie ma już możliwości przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

d) Fikcja doręczeń:

Nieodebrana przez pracownika korespondencja (np. rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem), będzie uznana za dostarczoną po upływie 7 dni od drugiego awizo.

e) Pracownicy - cudzoziemcy

Dokumenty cudzoziemców, które utraciły swoją ważność w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zachowują jeszcze swoją ważność, ale w ciągu 30 dni od odwołania stanu zagrożenia ważność utracą:

- zezwolenia na pracę

- oświadczenia o powierzeniu pracy

- karty pobytu

- wizy krajowe i zezwolenia na pobyt czasowy

- terminy na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt

 

W związku z powyższym, należy dokładnie przeanalizować dokumenty pobytowe zatrudnianych pracowników-cudzoziemców. Może bowiem dojść do sytuacji w której okaże się, że pracownik po 31.07.2023 przebywa na terytorium RP nielegalnie. Nie dotyczy to pracowników, który na terytorium RP wjechali po 24.02.2022.

f) Pracownicy z niepełnosprawnością

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, automatycznie ulegały przedłużeniu. Orzeczenia te zachowują ważność przed 60 dni, od dnia w którym zniesiono stan zagrożenia epidemicznego.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.