Telefon +48 61 830 92 70
Newsletter DRD: Preferencyjne reguły rozliczenia PIT 2022

Szanowni Państwo,

Czas rocznych rozliczeń podatkowych to dobry czas na utrwalenie oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu podatku PIT. W podatku dochodowym od osób fizycznych poza odliczeniami od dochodu i podatku, występuje również preferencyjne wspólne rozliczenie PIT oraz zwolnienie z PIT.  W tabeli poniżej znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.

Preferencyjne reguły rozliczenia PIT

Rodzaj zwolnienia

Max kwota zwolnienia

Wymagane dokumenty

Dodatkowe warunki

Załącznik (poz.)

Deklaracja

Zwolnienie 4+

 

85.528 PLN przychodu w roku dla każdego opiekuna/rodzica co najmniej czwórki dzieci

Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem, (potwierdzenie wieku i ilości dzieci)

jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza,

 

Suma wszystkich przychodów zwolnionych od podatku z tytułu ulgi 4+, dla emerytów, dla osób do 26 r.ż. i dla powracających do Polski nie może przekroczyć kwoty 85.528 PLN

 

Nie wyklucza ulgi prorodzinnej (na dziecko).

PIT/DZ

PIT-28

PIT-36

PIT-36L
PIT-37

Zwolnienie dla nierezydentów (ulga na powrót)

 85.528 PLN

Dokument potwierdzający rezydencję podatkową

jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

 

Zmiana rezydencji podatkowej z zagranicznej na polską (od 2022 r.),

 

Nie wpływa na inne limity podatkowe.

 

PIT-28

PIT-36

PIT-36L
PIT-37

 

Zwolnienie (ulga) dla młodych

 85.528 PLN

Wiek do 26 r.ż.

Jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy.

 

 

PIT-37

 

Zwolnienie dla przyszłych emerytów

85.528 PLN

Rezygnacja ze świadczenia emerytalnego

Jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza,

 

Ze zwolnienia skorzystają kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia

 

PIT-28

PIT-36

PIT-36L
PIT-37

 

Rozliczenie wspólnie z dzieckiem

Niższa stawka podatku (podwójna kwota zmniejszająca)

Potwierdzenie statusu dziecka

Zarobki dziecka pełnoletniego uczącego się  do 16.061,28 PLN

 

 

PIT-36

PIT-37

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

 

Akt małżeństwa

Żaden z małżonków nie rozlicza PIT-36L i PIT-28 (wyjątkiem przychody z najmu)

Podatnicy nie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok – wystarczy, że małżeństwo zostanie zawarte np. w grudniu 2022r.

 

Umowa o rozdzielności majątkowej eliminuje rozliczenie tego rodzaju.

 

PIT-36

PIT-37

Źródło: Opracowanie własne.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.