https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Nowe przepisy dotyczące korekty kosztów podatkowych.
Telefon +48 61 830 92 70
Nowe przepisy dotyczące korekty kosztów podatkowych.

Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące korekty kosztów podatkowych z tytułu zobowiązań nieuregulowanych terminowo - wskazanego na fakturze, w umowie. Będą to zatem przepisy analogiczne do aktualnie obowiązujących w podatku VAT (tzw. korekta na złe długi).

Zgodnie z wykładnią nowych regulacji prezentowaną przez Ministerstwo Finansów na łamach prasy korekta ma dotyczyć wszystkich nieuregulowanych do 90 dni od upływu terminu płatności kosztów stanowiących koszty uzyskania dla podatnika, bez znaczenia będzie, czy podatnik zaliczył daną kwotę do kosztów uzyskania przychodów, czy nie – wystarczający będzie fakt, że przysługuje mu do tego prawo albo będzie przysługiwało w przyszłości. Poproszony o komentarz doradca podatkowy potwierdził, że taka interpretacja jest zgodna z treścią przepisów. W związku z tym np. w przypadku licencji oprogramowania zarówno sprzedanych, jak i znajdujących się w magazynie, w przypadku nieuregulowania zobowiązania po upływie 90 dni od terminu płatności będzie należało dokonać zmniejszenia kosztów podatkowych albo, jeżeli nie będzie to możliwe, zwiększenia przychodów podatkowych. Korekta będzie oczywiście odwracalna w razie uregulowania zobowiązania (odwrócenie korekty nastąpi w okresie, kiedy zobowiązanie zostanie uregulowane). Z kolei dla wierzyciela korekta przychodów będzie dobrowolna (podobnie jak VAT należnego od sprzedaży w razie opóźnień).

W ocenie doradcy podatkowego korektę na złe długi w podatku dochodowym należy uwzględniać już przy kalkulacji zaliczek na podatek. Biorąc pod uwagę, że wysokość należnych zaliczek wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, to w sytuacji ich nieuregulowania w terminie ustawowym odsetki sankcyjne zostaną naliczone od wyższej podstawy.

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.