Telefon +48 61 830 92 70
Planowane na 2017 r. zmiany w ustawie VAT.

Głównie w ramach tzw. rozwiązań uszczelniających od 1 stycznia 2017r. mają wejść
w życie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług.

Chcąc ograniczyć nadużycia z tytułu rozliczania podatku VAT, zapewniając jednocześnie większą stabilność wpływów z tegoż podatku, zaproponowano wdrożenie m.in. poniższych rozwiązań:

 • objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia: transakcji, których przedmiotem są określone towary z kategorii złota i srebra, transakcji, których przedmiotem są procesory oraz  niektórych usług budowlanych;
 • zmiany zasad w zwrocie VAT w terminie przyspieszonym (25-dniowym);
 • likwidację prawa do wyboru kwartalnego sposobu rozliczeń przez podmioty niebędące małymi podatnikami i podmioty rozpoczynające wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w okresie pierwszych 12 miesięcy wykonywania tych czynności);
 • obowiązkowe składanie deklaracji VAT drogą elektroniczną:
  • od 1 stycznia 2017 r. - m.in. dla podatników VAT UE
  • od1stycznia2018 r.-dla wszystkich podatników;
 • zaistnienie obowiązku składania miesięcznych informacji podsumowujących  
  i przesyłanie ich wyłącznie drogą elektroniczną;
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą - w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;
 • dokładną weryfikację podmiotu w procesie rejestracyjnym - w przypadku przedłużającego się braku kontaktu z przedstawicielem podmiotu, organ rejestrujący będzie odmawiał rejestracji takiego podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego;
 • zmiany w zakresie zasad wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT – po zawieszeniu działalności, nieskładaniu deklaracji lub wystawianiu deklaracji „zerowych” lub pustych faktur;
 • wprowadzenie obowiązku złożenia tzw. kaucji rejestracyjnej, która będzie obowiązkowa do rejestracji jako podatnika VAT. Dotyczyć to ma podmiotów, co do których istnieje podejrzenie wystąpienia zaległości podatkowych - ryzyko to oceniane będzie przez naczelnika urzędu skarbowego dokonującego rejestracji;
 • wprowadzenie konsekwencji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku VAT;
 • likwidację sankcji wynikającej z przepisów dotyczących ulgi na złe długi.
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.