https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Samochód osobowy w firmie – planowane zmiany przepisów
Telefon +48 61 830 92 70
Samochód osobowy w firmie – planowane zmiany przepisów

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad zmianami w ustawach o PIT i CIT w zakresie zasad rozliczania wydatków na zakup i używanie samochodów osobowych w firmie. Zmiany te mają dotyczyć zarówno aut służbowych, jak i prywatnych wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. Przepisy po zmianach mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r. Co więc zakładają planowane zmiany?

  1. Auto osobowe będące własnością firmy, stanowiące środek trwały

Projekt Ustawy zakłada, że jeśli auto osobowe stanowi w firmie środek trwały to do kosztów uzyskania przychodów podatnik będzie mógł zaliczyć wydatki zw. z jego używaniem w wartości:

  • 75% jeśli auto osobowe będzie wykorzystywane do działalności mieszanej tj. zarówno na cele prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie;
  • 100% jeśli auto osobowe będzie wykorzystywane tylko w prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy podkreślić, że podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej, tzw. kilometrówkę.

Ponadto, nowelizacja ustawy ma zwiększyć limity stanowiące podstawę amortyzacji mogącej być kosztem podatkowym z 30.000 € do 225.000 zł w przypadku aut z napędem elektrycznym i z 20.000 € do 150.000 zł w przypadku pozostałych aut osobowych.

  1. Samochód używany na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze

W zakresie zaliczenia wydatków eksploatacyjnych dotyczących aut osobowych projekt Ustawy przewiduje takie same założenia jak w przypadku aut będących składnikiem majątku firmy: 75% wartości odliczenia w działalności mieszanej i 100% wartości odliczenia tylko w działalności gospodarczej, co potwierdzi ewidencja przebiegu pojazdu. Co istotne, limit 75% ma się odnosić tylko do kosztów eksploatacji samochodu (m.in. paliwo, przeglądy, serwis itp.), z wykluczeniem ubezpieczenia objętego innymi regulacjami.

Tutaj należy dodać, że Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić dodatkowy limit kwotowy umożliwiający zakwalifikowanie do kosztów podatkowych opłat wynikających z w/w umów. Tak jak w przypadku aut stanowiących w firmie środki trwałe będzie to limit 225.000 zł dla wartości aut elektrycznych i 150.000 zł dla wartości pozostałych aut osobowych.

  1. Auto prywatne wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej (PIT)

Resort finansów w nowelizacji Ustawy proponuje zaprzestania prowadzenia tzw. kilometrówki w zamian za możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 20% poniesionych wydatków. W limicie tym podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z używaniem auta stanowiącego ich własność faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

  1. Samochód pracownika używany na potrzeby firmy

W tym zakresie nie przewidziano zmian w Ustawie – nadal trzeba będzie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, aby móc zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na to auto w wartości obliczonego limitu kilometrowego.

  1. Ubezpieczenie samochodów osobowych

Projekt ustawy przewiduje podwyższenie do 150.000 zł kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, podlegającej rozliczeniu w kosztach podatkowych. Limit ten nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku, o którym wspomniano w pkt. 4. Ubezpieczenie auta prywatnego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej będzie mogło stanowić koszt podatkowy tylko w 20% wartości składki na ubezpieczenie tego samochodu.

 

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.