https://www.traditionrolex.com/1https://www.traditionrolex.com/1 https://www.traditionrolex.com/1 Struktury logiczne sprawozdań finansowych – co to takiego?
Telefon +48 61 830 92 70
Struktury logiczne sprawozdań finansowych – co to takiego?

Z pewnością pamiętacie Państwo marcową rewolucję KRS w zakresie elektronicznego składania sprawozdań finansowych za 2017 rok. Dla niejednego z podmiotów okazało się to problematycznym zadaniem, choćby dlatego, iż złożenia sprawozdania nie mógł za nie dokonać żaden wykwalifikowany pełnomocnik. Niestety, rewolucja w składaniu sprawozdań do KRS jeszcze się nie zakończyła…

Od 1. października 2018 roku wchodzą w życie przepisy zobowiązujące podmioty prowadzące księgi rachunkowe do sporządzania i wysyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną za pomocą plików XML (podobne do plików JPK). Obecnie nie jest jasne jak wzorzec takiego elektronicznego sprawozdania będzie wyglądał, jednak koniecznie należy wspomnieć, iż będzie go mogła podpisać jedynie osoba, której numer PESEL ujawniony jest w KRS, i która jest uprawniona do reprezentacji podmiotu. Osoba ta podpisze sprawozdanie podobnie jak po zmianach marcowych - przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP.

Co ciekawe, ustawa nowelizująca zakłada, że dokumenty uzupełniające sprawozdanie finansowe, takie jak uchwała zatwierdzająca sprawozdanie czy też sprawozdanie z działalności jednostki będą również składane w formie elektronicznej, przy czym nie zostanie dla nich stworzony specjalny wzorzec. W związku z tym należy przyjąć, że będą one sporządzane i składane w sposób analogiczny do dokumentów za 2017 r., tj. w formie skanów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Warto również wspomnieć, że podmioty, które nie dokonały jeszcze złożenia sprawozdania finansowego za 2017 r. (np. z uwagi na inny rok obrotowy spółki), mają możliwość jego złożenia w formie elektronicznych skanów opatrzonych właściwym podpisem jedynie do 30 września 2018 r. 

Z brzmienia przepisu wynika, że przedsiębiorcy, którzy nie zdążą wypełnić obowiązku sprawozdawczego przed tą datą, zobowiązani będą sporządzić i wysłać sprawozdanie już według nowej metodologii.

Ustawa nowelizująca przepisy z dniem 1 października niesie ze sobą również korzyści. Zadowalającym jest niewątpliwie fakt, iż wraz z powyższymi zmianami zniknie obowiązek składania sprawozdania finansowego osobno do właściwego urzędu skarbowego, jak to miało miejsce dotychczas. Roczne dokumenty finansowe złożone elektronicznie do Repozytorium Dokumentów Finansowych spowoduje ich automatyczne przesłanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

 

 

 

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowo-prawnej.

 

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2024
All rights reserved.