Telefon +48 61 830 92 70
Zmiany w zgłaszaniu przedsiębiorców do ZUS

Dnia 19 maja 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów mówiące o możliwości zgłoszenia się  przedsiębiorcy zakładającego działalność gospodarczą do ubezpieczenia w ZUS, równocześnie z rejestrowaniem firmy w CEIDG.  Z przepisu będzie można skorzystać jednak dopiero 19 maja 2017r., czyli po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie nowelizacji. Na mocy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw m.in. ustawy zdrowotnej wprowadzono zmiany, dzięki którym przedsiębiorca opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie i składający wniosek o wpis do działalności gospodarczej (lub wniosek o wpisanie zmiany) będzie mógł:

  • zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłosić zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach (oprócz danych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy systemowej, dotyczących tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania),
  • zgłosić wyrejestrowanie z ww. ubezpieczeń.

Dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG z żądaniem dokonania powyższych zgłoszeń (lub zmiany danych w tych zgłoszeniach) będzie uważany za dzień dokonania zgłoszenia. Przepisy nie zmieniają się w stosunku do zgłoszeń dotyczących ubezpieczenia pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących. Takie osoby nadal będą zgłaszane do ZUS przez płatnika składek.

Zgodnie z art. 75 ustawy nowelizującej, dopiero po 12 miesiącach od wejścia w życie ustawy zmieniającej, będzie można dokonywać zgłoszeń w nowym trybie. Przypada to na dzień 19 maja 2017 r., o ile do tego czasu przepisy nie zostaną znowelizowane lub odroczone.

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2023
All rights reserved.