Telefon +48 61 830 92 70
Obsługa kadrowo-płacowa

Najcenniejszym kapitałem firmy jest pracownik. Outsourcing kadr i płac to bardzo dobre rozwiązanie w nowocześnie zarządzanej firmie. 

Każdy z naszych Klientów obsługiwany jest przez wyznaczanego dla niego opiekuna, który na bieżąco doradza optymalne rozwiązania w stosunkach pracodawca - pracownik.

Kadry – płace – ZUS

Specjaliści z biura rachunkowych DRD  prowadzą sprawy pracownicze kompleksowo, na bieżąco uwzględniając zmiany w przepisach, dbając o bezpieczeństwo pracodawcy, zapewniając tajemnicę danych osobowych i finansowych w tym obszarze. Decydując się na korzystanie z usług kadrowo-płacowych w DRD, Klient otrzymuje dostęp do uzupełniających usług doradztwa.

Jesteśmy dostępni dla naszych Klientów w dwóch biurach w Poznaniu, gdzie również podejmujemy kontrole instytucji państwowych.

Co nas wyróżnia:

Obsługę kadrowo - płacową realizujemy dla ponad 100 firm polskich i zagranicznych. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie, dzięki któremu znamy różne branże i ich specyfikę.

Posługujemy się obcymi językami, tj.: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, dzięki czemu realizujemy outsourcing księgowości dla zagranicznych inwestorów oraz polskich oddziałów firm zagranicznych.

Jesteśmy do stałej Państwa dyspozycji w dwóch biurach rachunkowych w Poznaniu podejmujemy współpracę w dowolnym momencie roku obrotowego i na każdym etapie rozwoju Państwa firmy. 

Każdemu Klientowi zapewniamy indywidualnego opiekuna, którego podstawowym zadaniem jest dobranie najbardziej efektywnych rozwiązań kadrowo-płacowych z punktu widzenia potrzeb Klienta.

Pracujemy tylko na najlepszych licencjonowanych programach. Jesteśmy referencyjnym biurem rachunkowym programu Enova 365. 

Kadry

Usługa DRD w zakresie prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej pracowników Klienta obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników (monitoring aktualności dokumentacji osobowej);
 • ustalanie wymiaru urlopów i prowadzenie kart urlopowych;
 • sporządzanie planu urlopów pracowniczych;
 • przygotowanie umów o pracę (także umów dodatkowych: umowa zakazu konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, aneksy do umowy o pracę, świadectwa pracy);
 • przygotowanie umów cywilno­prawnych z osobami fizycznymi (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji czasu pracy pracowników;
 • monitorowanie i organizacja szkoleń BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe);
 • organizacja wstępnych i okresowych badań lekarskich;
 • przygotowywanie dokumentacji emerytalno ­ rentowej (RP­7 za okres obsługi)

Na życzenie Klienta opracowujemy Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania i Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W podstawowej wersji tej usługi akta osobowe pracowników i ewidencja kadrowa prowadzona jest w siedzibie DRD.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem i doradzamy w zakresie optymalnych rozwiązań kadrowych.

Klient korzystający z obsługi Kadr otrzymuje dostęp do komplementarnej usługi naliczania płac i ZUS.

Kadry on-line

Obsługę kadr możemy również prowadzić w systemie on­-line. Takie rozwiązanie jest optymalne dla Klienta zatrudniającego powyżej 100 pracowników lub posiadającego siedzibę poza Poznaniem. Obsługa w systemie on-line pozwala na optymalny podział zadań miedzy Klientem a DRD, tak by zapewnić natychmiastowy przepływ informacji.

Klient posiada dostęp do aplikacji on-­line, w której prowadzona jest ewidencja i mając możliwość nie tylko podglądu, ale i wprowadzania danych.

Bhp

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wprowadziliśmy usługę w zakresie BHP. Posiadamy kompetencje i możliwości realizacji takich zadań jak:

 • stały nadzór przez ­ służby BHP;
 • ocena BHP w miejscu pracy;
 • wdrażanie nowego lub ulepszanie istniejącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy OHSAS 18001;
 • szkolenia i kursy dla pracowników z zakresu BHP;
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych i regulaminów działalności socjalnej;
 • opracowywanie zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze;
 • okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z planem poprawy warunków;
 • opracowywanie innych niezbędnych dokumentów z zakresu BHP, pomoc w realizacji pokontrolnych nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy.

Osoby realizujące usługi z zakresu BHP posiadają zarówno wieloletnie doświadczenie w ich realizacji, jak również wiedzę i kontakty z instytucjami kontrolującymi.

płace, ZUS i obsługa kontroli

Outsourcing księgowości, obsługi kadr i płac oraz rozliczania składek ZUS pozwala na ograniczenie przepływu informacji w firmie Klienta, stanowiących tajemnicę. DRD zapewnia pełną ochronę danych i udostępnianie ich tylko upoważnionemu przedstawicielowi Klienta.

W zakres podstawowego pakietu usług wchodzą następujące czynności:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (także poufnych) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia i o dzieło;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych;
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i zasiłków pracowników w formie indywidualnych kartotek;
 •  wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • wyliczanie składek ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji i elektroniczny przekaz do ZUS;
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników;
 • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych;
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji rocznych (PIT­4, PIT­8A);
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS;
 • roczne rozliczenia pracowników (PIT­11, PIT­8B);
 • raporty płacowe dla zarządu.

place-zus- on-line

Prowadzimy również obsługę płac w systemie on-­line, co zapewnia upoważnionemu przedstawicielowi Klienta stały podgląd danych w systemie i pozyskanie natychmiast każdej informacji nt. pracownika.

Klient posiada dostęp do aplikacji on-­line, w której prowadzona jest ewidencja i ma możliwość nie tylko podglądu, ale i wprowadzania danych ­ wg uzgodnionego podziału kompetencji między Klientem a DRD.

Takie rozwiązanie jest optymalne dla Klienta zatrudniającego powyżej 100 pracowników lub posiadającego siedzibę poza Poznaniem.

jesteśmy blisko naszych klientów
logo_w_domu logo_w_domu
logo_w_domu Z nami poczujesz się
jak w Domu
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2018
All rights reserved.

Realizujemy usługi w obszarze dzielnic: Grunwald, Górczyn, Łazarz oraz Piątkowo, Naramowice i Suchy Las oraz w całym mieście, gminie i województwie.