Telefon +48 61 830 92 70

Pełna księgowość i doradztwo podatkowe


Licencjonowani księgowi, doradcy podatkowi i analitycy finansowi zapewnią Państwu bieżące i rzetelne informacje będące wsparciem w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Zapraszamy do naszych dwóch biur rachunkowych w Poznaniu. Obsługa księgowa może być realizowana zdalnie, a także poprzez oddelegowanie specjalisty DRD do pracy w biurze obsługiwanej przez nas firmy.

Co nas wyróżnia:

Obsługę księgową i doradztwo podatkowe realizujemy dla ponad 100 firm polskich, a także zagranicznych. Mamy szerokie, kilkunastoletnie doświadczenie, dzięki któremu umiejętnie dostosowujemy działania rachunkowe do specyfiki różnych branż. Z naszych usług księgowych mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, niezależnie od stadium rozwojowego firmy.

Prowadząc księgi rachunkowe przedsiębiorstwa, dostarczamy bieżących informacji o sytuacji majątkowej  oraz wyniku finansowym firmy. Każdemu Klientowi zapewniamy indywidualnego opiekuna, którego podstawowym zadaniem jest dobranie najbardziej efektywnych rozwiązań dopasowanych do wymagań i potrzeb Klienta. W naszym biurze księgowym korzystamy z nowoczesnych programów, które pozwalają na znaczną optymalizację pracy.

Stanowimy biuro referencyjne programu Enova 365

Rachunkowość finansowa i obsługa kontroli podatkowych

W ramach usługi rachunkowości finansowej dla Klienta wykonujemy również:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 •  rozliczenia oraz sprawozdawczość podatkowa (VAT, CIT, PIT)
 •  sprawozdawczość NIP, PCC, GUS, NBP
 •  rachunkowość wg US GAAP i MSR
 •  aktualizację danych Klienta w urzędzie skarbowym i innych instytucjach budżetowych
 •  sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych
 •  obsługę badania sprawozdania finansowego
 •  obsługę kontroli prowadzonych w czasie trwania umowy

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem, aby skutecznie realizować doradztwo podatkowe i optymalizować rozwiązania fiskalne. Na życzenie Klienta możemy oddelegować swojego pracownika do pracy w firmie Klienta. Kontrole podatkowe obsługiwane są przez nas i u nas!

Rachunkowość zarządcza-raportowanie

Zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów w małych i średnich firmach często jest ekonomicznie nieuzasadnione, a potrzeba doradztwa i pomocy takich osób występuje w każdej firmie.

Korzystając z naszych usług Klient może dostosować zakres pomocy, a tym samym koszty, do aktualnych potrzeb.

Bardzo dużą wagę przykładamy do prawidłowego ­ zgodnego z potrzebami Klienta -­ wdrożenia rachunkowości zarządczej.

W wersji podstawowej proponujemy Państwu zestaw sprawozdań, które mogą być sporządzane w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim:

 • sporządzanie raportów profilowanych MPK i MPZ firmy
 • sporządzanie miesięcznego rachunku przepływów środków pieniężnych
 •  sporządzanie podstawowej analizy wskaźnikowej (wskaźniki płynności, struktury aktywów i pasywów, rentowności)
 • sporządzanie tygodniowych zestawień należności i zobowiązań wg terminów płatności (wiekowanie)

W ramach usługi rachunkowości zarządczej tworzymy również budżety częściowe i pełne firmy,
Monitorujemy i raportujemy ich realizację.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem i doradzamy na każdym etapie podejmowanych decyzji gospodarczych.

Sprawozdawczość i raportowanie możemy realizować również dla Klientów prowadzących księgi rachunkowe we własnym zakresie.

Bankowość elektroniczna

Niemal każde przedsiębiorstwo korzysta już z bankowości elektronicznej. Jako że korzystając z outsourcingu księgowości Klient zwykle redukuje zatrudnienie i wydaje dokumenty na zewnątrz, jesteśmy w stanie również przejąć obsługę regulowania zobowiązań - przelewów bankowych.
Wprowadzamy zlecenia zapłaty dla kontrahentów Klienta on-line, Klient natomiast samodzielnie realizuje płatności, decydując o kolejności i terminie wysłania przelewów.
Na życzenie Klienta przejmujemy też pełną odpowiedzialność za realizację zleceń - łącznie z ich wysłaniem.  

Księgowość projektów unijnych

Powodzenie realizowanego projektu unijnego zależy zarówno od trafności przedsięwzięcia biznesowego, jak i właściwe prowadzonego rozliczenia projektu.

Mając wielostronne doświadczenia – jako przygotowujący wnioski oraz jako obsługujący kontrolujących inspektorów ­- oferujemy Klientom prowadzenie ewidencji księgowej i dokumentacji projektu zapewniającej terminowe i kompletne otrzymanie wnioskowanych kwot dotacji.

Ceny transferowe

Opracowujemy niezbędną dokumentację (wymaganą przepisami) dla uzasadnienia cen stosowanych między podmiotami powiązanymi. Okazanie jej w ciągu 7 dni organom skarbowym (zgodnie z przepisami) jest nierealne, jeśli dokumentacja nie jest przygotowywana na bieżąco.
Skutki niewystarczającego uzasadnienia cen transakcji i braku takiej dokumentacji może doprowadzić do nieuznania kosztów podatkowych lub naliczenia przychodu podatkowego z tytułu świadczeń nieodpłatnych (lub odpłatnych tylko częściowo) i opodatkowania różnicy między pierwotnie wykazanym dochodem a dochodem określonym przez organy podatkowego sankcyjną stawką 50%.

Projekty w zakresie cen transferowych, wykonywane dla naszych Klientów, obejmują przede wszystkim następujące działania:

 • doradztwo w zakresie kształtowania polityki cen transferowych, ­ planowanie podatkowe i finansowe;
 • wycena transakcji między podmiotami powiązanymi, ­ weryfikowanie i ustalanie rynkowego poziomu cen transferowych;
 • analiza poziomu opłat licencyjnych;
 • wycena transferu dóbr niematerialnych i prawnych;
 • analiza usług wewnątrz grupy i struktury kosztów, stanowiących podstawę ustalania wynagrodzenia;
 • weryfikacja dokumentacji potwierdzającej otrzymywanie korzyści z tytułu usług wewnątrz grupy;
 • opracowywanie dokumentacji zgodnej z wymogami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • ocena dokumentacji przygotowanej przez Klienta;
 • pomoc w uzyskiwaniu oceny organów podatkowych w zakresie przyjętej metodologii kalkulacji cen transferowych ­ na podstawie art. 14a Ordynacji Podatkowej.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem, aby skutecznie realizować doradztwo podatkowe i optymalizować rozwiązania fiskalne.

Nadzór księgowo-podatkowy u Klienta

Jeśli Klient zadowolony jest z pracy i organizacji swojego działu finansowego, a jedynie ma wątpliwości, czy rozliczenia podatkowe są poprawne, proponujemy stały nadzór księgowo - ­ podatkowy lub kontrolę ksiąg rachunkowo - podatkowych „na życzenie". Jest to usługa skierowana również dla małych i średnich podmiotów, w których zatrudnienie głównego księgowego wiązałoby się ze zbyt wysokimi kosztami ­ w stosunku do potrzeb i konieczności przebywania w firmie osoby o tak wysokich kwalifikacjach. Nasza usługa doradztwa podatkowego wypełnia tę lukę, a ponadto zapewnia Klientowi bezpieczeństwo dzięki polisie ubezpieczeniowej DRD z tytułu wykonywania usług, co w warunkach ciągle zmieniających się przepisów i wysokiego ryzyka popełnienia błędu jest dla Klienta bardzo korzystne.

W ramach nadzoru księgowo ­- podatkowego wykonujemy:

 • weryfikację ksiąg rachunkowych;
 • weryfikację lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych i sprawozdań zewnętrznych;
 • udzielanie ustnych informacji i wyjaśnień z zakresu prawa bilansowego i podatkowego;
 • nadzór nad sporządzeniem rocznych sprawozdań i rozliczeń podatkowych.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientem i doradzamy na każdym etapie podejmowanych decyzji podatkowych.

jesteśmy blisko naszych klientów
logo_w_domu logo_w_domu
logo_w_domu Z nami poczujesz się
jak w Domu
DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2018
All rights reserved.

Realizujemy usługi w obszarze dzielnic: Grunwald, Górczyn, Łazarz oraz Piątkowo, Naramowice i Suchy Las oraz w całym mieście, gminie i województwie.