Telefon +48 61 830 92 70
AKTUALNOŚCI

Biała lista podatników VAT

Na podatników czekają kolejne zmiany, tym razem dotyczą one dokonywanych płatności w ramach realizowanych transakcji. Zgodnie ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018), już od 1 września br. obowiązywać będzie biała lista podatników VAT, czyli nowy wykaz podmiotów: • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT; • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. ...

Dodano:

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Od września 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy....

Dodano:

Nowelizacja ustaw o VAT, CIT i PIT.

12 kwietnia uchwalona została nowelizacja ustaw o VAT, CIT i PIT. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą zaostrzone przepisy dotyczące płatności powyżej 15 tys. zł. Niezachowanie ustawowo wymaganych warunków skutkować będzie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za rozliczenia VAT sprzedawcy oraz brak możliwości uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów. Nowe przepisy spowodują również konieczność założenia rachunków bankowych w Polsce przez podmioty zagraniczne działające na terytorium kraju. Nowe przepisy obejmą spółki kapitałowe, osobowe i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze....

Dodano:

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2019
All rights reserved.
iCEA - pozycjonowanie stron