Telefon +48 61 830 92 70
AKTUALNOŚCI

Samochód osobowy w firmie – planowane zmiany przepisów

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad zmianami w ustawach o PIT i CIT w zakresie zasad rozliczania wydatków na zakup i używanie samochodów osobowych w firmie. Zmiany te mają dotyczyć zarówno aut służbowych, jak i prywatnych wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. Przepisy po zmianach mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r. Co więc zakładają planowane zmiany?...

Dodano:

Struktury logiczne sprawozdań finansowych – co to takiego?

Z pewnością pamiętacie Państwo marcową rewolucję KRS w zakresie elektronicznego składania sprawozdań finansowych za 2017 rok. Dla niejednego z podmiotów okazało się to problematycznym zadaniem, choćby dlatego, iż złożenia sprawozdania nie mógł za nie dokonać żaden wykwalifikowany pełnomocnik. Niestety, rewolucja w składaniu sprawozdań do KRS jeszcze się nie zakończyła…...

Dodano:

Potwierdzenia sald – Po co? Kiedy? Dlaczego?

Ustawa o rachunkowości na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 2 zobowiązuje jednostki do przeprowadzania na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji aktywów finansowych. Dokonuje się tego przy pomocy potwierdzeń sald. Czy jest to jednak konieczne? Zgodnie ze wspomnianym zapisem Ustawy, inwentaryzacja drogą ustalenia sald obejmuje: - stan środków na rachunkach bankowych, - stan udzielonych pożyczek, - stan należności z tytułu dostaw i usług, - stan własnych składników aktywów powierzonych kontrahentom. ...

Dodano:

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2019
All rights reserved.
iCEA - pozycjonowanie stron