Telefon +48 61 830 92 70
AKTUALNOŚCI

Struktury logiczne sprawozdań finansowych – co to takiego?

Z pewnością pamiętacie Państwo marcową rewolucję KRS w zakresie elektronicznego składania sprawozdań finansowych za 2017 rok. Dla niejednego z podmiotów okazało się to problematycznym zadaniem, choćby dlatego, iż złożenia sprawozdania nie mógł za nie dokonać żaden wykwalifikowany pełnomocnik. Niestety, rewolucja w składaniu sprawozdań do KRS jeszcze się nie zakończyła…...

Dodano:

Potwierdzenia sald – Po co? Kiedy? Dlaczego?

Ustawa o rachunkowości na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 2 zobowiązuje jednostki do przeprowadzania na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji aktywów finansowych. Dokonuje się tego przy pomocy potwierdzeń sald. Czy jest to jednak konieczne? Zgodnie ze wspomnianym zapisem Ustawy, inwentaryzacja drogą ustalenia sald obejmuje: - stan środków na rachunkach bankowych, - stan udzielonych pożyczek, - stan należności z tytułu dostaw i usług, - stan własnych składników aktywów powierzonych kontrahentom. ...

Dodano:

Limit płatności gotówkowych do 15 tys. zł w praktyce

Przepis o ograniczeniu limitu płatności gotówkowych do 15.000 zł obowiązuje już od niespełna roku. Niestety, podatnicy wciąż mają wątpliwości co do klasyfikacji niektórych transakcji opłaconych ponad ten limit. Jak to zagadnienie wygląda w praktyce? ...

Dodano:

DRD - logo szare Dom Rachunkowości i Doradztwa
Realizacja b2net.pl
Copyright 2018
All rights reserved.
iCEA - pozycjonowanie stron